Foto: Erja Lempinen

Fredrik Gunnarsson: Kompetensutveckling måste vara ändamålsenlig!

Hej Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor, Industriarbetsgivarna!

 Vad har du för erfarenheter som gör dig intressant för A&O?

- Jag jobbade tidigare på Internationella programkontoret och hade då en plats i ESF rådets övervakningskommitté, så jag vet ungefär hur ett socialfondsprojekt ser ut och vad som krävs. Jag sitter även i styrelsen för TeknikCollege som arbetar för att höja kvaliteten på yrkesutbildningarna inom industrin. I dag jobbar jag på Industriarbetsgivarna där jag är ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor.

 

Varför är arbetsplatslärande en viktig fråga?

- Arbetsplatslärande har kommit att bli allt viktigare i och med en allt snabbare utveckling inom företagen. Det är nödvändigt att företagens anställda har rätt kompetens för det de arbetar med och därför är det viktigt att de har möjlighet att kompetensutveckla sig. Självklart ska individen få hjälp att följa med utvecklingen på arbetsplatsen.­

- Därmed är det inte sagt att företagen ska förse sina anställda med kompetensutveckling i en vidare bemärkelse, till exempel att lära för livet, där är det kanske andra aktörer som ska komma in. Företagens uppgift är att vara så produktiva som möjligt.

 

Vilka är de viktigaste frågorna att lyfta inom området arbetsplatslärande?

- Det är att företagen verkligen klarar av att ge kompetensutveckling och framförallt att den är ändamålsenlig. Frågan handlar om företagens ansvar att erbjuda relevant kompetensutveckling, men samtidigt kan de ju inte utbilda sin personal till vad som helst. Kompetensutveckling är ju även en förutsättning för att företagen ska följa med i utvecklingen, att det finns rätt kompetens i företaget.


Hur tänker du arbeta med spridning och strategisk påverkan?

- Jag vill vara noga med att poängtera att resultaten som kommer ur projekten måste konkretiseras. Om resultaten blir användbara, och om det kommer något positivt ur dem, som exempelvis en modell som man kan använda i företagen, då kommer jag att jobba för att sprida det. Jag vill att det ska komma ut något som våra medlemsföretag kan ha nytta av.

Här kan du läsa mer om A&O:s strategiska styrgrupp.

Text: Johanna Senneby