Tomas Kroksmark är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, tillika projektledare för det av högskolan ägda projektet 3O - en innovativ modell för kollektiv kompetensutveckling på arbetsplatser. Foto: Privat

Frukostseminarium: Alla tillsammans när 3O kompetensutvecklar skolpersonal

Seminarium

Att skapa en innovativ modell för kollektiv kompetensutveckling på arbetsplatser- det är målet med ESF-projektet 3O som drivs av Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Om detta kommer även årets första A&O- seminarium att handla. Det går av stapeln den 25 april på Citykonferensen i Stockholm.

Ribbaskolans elever hade bland de sämsta studieresultaten i Jönköpings kommun. I och med detta var det en utmärkt skola att testa 3O-modellen på. Modellen bygger på erfarenhetsutbyte mellan yngre och äldre, män och kvinnor och anställda med olika ursprung, erfarenhet och utbildning. Med hjälp av 3O skapade hela personalgruppen tillsammans en gemensam kunskapsbas och höjde elevernas skolresultat.

Tomas Kroksmark är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, tillika projektledare för det av högskolan ägda projektet 3O - en innovativ modell för kollektiv kompetensutveckling på arbetsplatser. Han och Charlotta Krafft, Partsrådet, kommer under seminariet diskutera projektet, dess resultat, metod och hur modellen kan användas inom offentlig sektor och näringsliv.


Medverkande

Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
Charlotta Krafft, Partsrådet

När? Torsdagen den 25 april, 8.00- 9.15, frukost från 7.30

Var? Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Anmälan: johanna.senneby@helgalunden.se

Seminariet är en del i seminarieserien Debatt i Socialfonden som arrangeras i samarbete med SPeL.

Till kalenderposten