Frukostseminarium

Måndag 9 maj, kl. 08.00–09.30
IOGT/NTO-huset, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
Kaffe och morgonfralla från kl. 07.30

Medverkande

  • Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet
  • Gunilla Jansson, projektledare för Tillämpad jämställdhet på Räddningstjänsten syd

Jämställda organisationer är mer effektiva, fungerar bättre på organisatorisk nivå och har bättre arbetsmiljö. Jämställdhet är helt enkelt en förutsättning för en långsiktig organisationsutveckling.
Lena Abrahamsson och Gunilla Jansson för ett samtal om hur jämställdhet kan användas som medel för kompetensutveckling, arbetsplatslärande och organisationsutveckling.

Så tjänar alla på jämställdhet är den första delen i A&Os seminarieserie Kompetensproffsen, som kommer att belysa olika aspekter av arbetsplatslärande under 2011.

Anmälan till jacob.schulze@faceeurope.se

 

Frukosten arrangeras i samarbete med SPeL, ett stöd för spridning av erfarenheter, resultat och idéer inom ramen för Socialfonden.

 

Inbjudan: