Foto: Johanna Senneby

God jul och gott nytt år!

Vi kan se tillbaka på att händelserikt och kunskapsintensivt 2012. Många har varit engagerade och bidragit till att sprida kunskap och föra dialog om arbetsplatslärande. Vi som arbetar med temagruppen A&O har också noterat att diskussionen om anställdas kompetensutveckling har fått en mer framskjuten plats i samhällsdebatten under året.

Vi vill tacka alla er som medverkar vid A&Os seminarier, workshop och andra aktiviteter och hoppas på fortsatt gott samarbete under det kommande året. Vi ser med förväntan fram emot ett 2013 med nya utmaningar och möjligheter.

Webbredaktionen återkommer nionde januari med omvärldsbevakning, reportage från esf-projekt, krönikor och mycket mer.