Patrick Henriksson, Saab Aeronautics

God psykosocial miljö viktig vid förändringsarbete

Nätverksträff

– Tidigare hade vi specialister som var duktiga på förändringar, men nu genomförs förändringar av arbetsgrupperna. Personalen får den kompetensutveckling som behövs för att driva arbetet självständigt, säger Patrick Henriksson, lean manger, Saab Aeronautics vid Helix nätverksdag 16e november 2011.

– Med hjälp av lean får alla medarbetare möjlighet att arbeta med förändringar, underlättar särskilt för dem som har svårt för förändringar i vanliga fall.

Den psykosociala arbetsmiljön viktig

För att klara omställningen av ett så stort företag till lean, måste det finnas ett aktivt ledarskap och cheferna ska ha bra verktyg för att klara av sitt uppdrag. Och att vara aktiv betyder att vara ute i verksamheten och se hur den fungerar, inte att sitta på kontoret och titta på statistiken.

Avdelningen som tillverkar balkar till a380 Airbus, hade problem med höga kassationstal och låg effektivitet, när man började synliggöra och standardisera arbetssättet.

Ledtiden sjönk från 11 timmar till 6,5 timmar och kassationerna sjönk från cirka 19 000 kr till 300 kr per enhet, när man införde lean.

– Tidigare var många i arbetslaget frustrerade över att produktionen inte fungerade. Stämningen är mycket bättre nu när produktionen fungerar, säger Patrick Henriksson.

En sund psykosocial arbetsmiljö, där både allmänmänskliga och ekonomiska incitament finns med, är också en förutsättning för att det ska gå att genomdriva djupgående förändringar, menar Patrick Henriksson.

– På Saab pratar vi om lean-värderingar, med respekt för alla: individer, kunder och ägare.

Fler artiklar från nätverksträffen:

Bredare arbetsinnehåll för ökad konkurrenskraft
Bara helhjärtade satsningar ger resultat