It- och regionminister Anna-Karin Hatt, foto: Sandra Baqirjazid

Hatt initierar agenda för digital kompetens

Regeringen vill skapa en agenda för att utveckla digital kompetens i Sverige. Arbetet inleddes med ett rundabordssamtal den 22 februari, under ledning av it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

I Sverige har de flesta goda it-kunskaper, men fortsatta satsningar behövs för att Sverige inte ska halka efter, och stå sig i den internationella konkurrensen. Men också för att enskilda individer ska kunna ta del av samhällsservice, som digitaliseras i allt större utsträckning. Det menar it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Stefan Ekenberg, A&Os koordinator, medverkade vid samtalet som kretsade kring hur en sådan strategi skulle kunna utformas.

– Vi menar att en satsning på digital kompetens bör ingå i en bredare strategi kring kompetens och regional utveckling. Den satsning som regeringen eftersträvar ska inte utmynna i att enskilda individer skickas på it-kurser, säger han.

– Kompetensutveckling ger mer om den sätts i ett sammanhang, både för individ och samhälle.

Regeringen har för avsikt att presentera en färdig "Digital agenda för Sverige" under 2012.