HELIX-dagen

På HELIX-dagen kommer det senaste inom arbetslivsforskingen att presenteras. Erfarenheter och resultat från ett antal samverkansprojekt mellan forskning, företag, offentlig verksamhet och fackliga organisationer kommer att presenteras.

De ungefärliga tiderna är mellan 08.30 och 16.30, platsen Collegium i Mjärdevi Science Park i Linköping. Fullständigt program kommer inom kort.

Mer info och anmälan hittar du här.