Anders Ferbe, ordförande IF Metall. Foto: Denny Lorentzon

IF Metall: En 100-lapp till utbildning

– Vi måste stärka utbildningsinsatserna för dem som riskerar att bli arbetslösa. Staten skulle kunna ge företag hundra kronor per timme och anställd i bidrag, under förutsättningen att de inte säger upp sin personal, sa IF Metalls ordförande Anders Ferbe i Ekots lördagsintervju den 17 november.

Under intervjun sa han också att det bästa sättet att hantera konjunktursvackor är att använda tiden till att utbilda anställda, och staten bör ta en del av ansvaret.

– Vi måste förbereda oss inför nästa konjunkturuppgång, för den kommer att komma.

Det menar även IF Metalls utredare Ola Asplund och drar paralleller till situationen som uppstod efter krisen 2008-2009.

– Då hade var tredje företag svårt att hitta kvalificerade medarbetare när de skulle börja nyanställa. Det fanns massor ledig arbetskraft, men som av olika skäl inte matchade jobben, säger han.

Staten kan bidra med halva lönekostnaden

100-lappen ska användas till att utbilda anställda på ett sådant sätt att deras kompetens matchar företagens behov när konjunkturen vänder uppåt igen.

– Om staten bidrog med halva lönekostnaden, skulle det vara lättare för företagen att behålla sina anställda. Den möjligheten skulle vara väldigt betydelsefull, under förra krisen saknades sådana verktyg.

Förslaget är ännu på idéstadiet, men tanken har funnits inom förbundet länge. En annan utmaning är att få resurser till att bygga hållbara strukturer kring utbildning för människor i anställning, menar Ola Asplund.

– Det borde finnas gott om resurser till denna typ av insatser. Tvärtom har de minskat under kriserna, även om det nu görs lite fler satsningar på arbetsmarknadsutbildning, säger Ola Asplund och menar att det är politiska värderingar som ligger bakom.

– Framförallt är detta en fråga för Arbetsmarknadsdepartementet. Förr eller senare hamnar den dock på Finansdepartementets bord och de går principiellt emot denna typ av satsningar. Förutom att det är en rent ekonomisk fråga, argumenterar Alliansen för att företag och anställda ska betala själva, eller utnyttja det ordinarie utbildningssystemet.

Svårt att bygga system i projekt

Under förra krisen drev IF Metall ett antal projekt för att minska de negativa effekterna av varslen genom att låta företag utbilda istället för att säga upp sin personal. Ola Asplund ser möjligheter i en liknande lösning, men återkommer till problematiken kring att bygga hållbara strukturer kring lärande.

– Inom Socialfonden finns det outnyttjade resurser, men jag ser ett problem i att medlen är projektbaserade. Det är svårt att bygga system i projekt, säger han.


Här
kan du läsa om ett av IF Metalls varsel projekt, KZY

Här kan du ladda ner A&Os bok Arbetsplatslärande i kristid.