Inbjudan till workshop om validering

Workshop

Många ESF-projekt värderar och bedömer tidigare kunskaper hos projektdeltagare. Det kan göras på olika sätt, mer eller mindre systematiskt och medvetet. Några projekt försöker utveckla nya spännande modeller för validering.

I denna workshop får ni möjlighet att:

  • presentera era sätt att validera kunskaper och sprida era projekterfarenheter
  • få ert arbetssätt belyst av forskare som specialiserat sig på validering
  • träffa andra projektägare och höra hur de arbetar och resonerar kring validering
  • utveckla valideringens kvalitet i ert projekt och efter projekttiden


Vi erbjuder tre tillfällen på tre orter under våren.

16 februari 2011 Stockholm kl 10-15

2 mars 2011 Göteborg kl 10-15

16 mars 2011 Linköping kl 10-15

Lokal meddelas efter anmälan.
Workshopen är gratis, fika och lunch ingår.

Medverkande forskare:

Docent Per Andersson, Linköpings universitet, forskare inom validering, författare till bl.a Kunskapers värde (Studentlitteratur).

Forskare Leif Berglund, Luleå Tekniska universitet, disputerat med avhandling om arbetsplatsvalidering.

Professor Per-Olof Thång, Göteborgs universitet, forskare inom bl.a. arbetsplatslärande och arbetsintegrerat lärande.

Meddela ert intresse via mail till Johan Arvidsson senast fredag 21 januari 2011. Ange hur många som vill komma och vilket datum.

Med varm hälsning,
Johan Arvidsson, Linköpings universitet