Malin Ljungzell, APeL, är redaktör och medförfattare till rapporten Uppdrag kompetensförsörjning- rollen som intermediär.

Incitament hos parterna viktigast för långsiktighet

Rapporten Uppdrag kompetensförsörjning- rollen som intermediär, utgår ifrån ett antal socialfondsprojekt som utvecklat nya samarbetsformer där projektägare har fungerat som intermediär, en mellanhand mellan olika aktörer och ledare för ett utvecklingsarbete. Intermediärerna har på olika sätt bidragit till att möta individers och arbetslivets kompetensbehov, i linje med de långsiktiga regionala strategierna.

Att projektägaren har en tydlig idé och strategi kring hur långsiktighet skapas, att det finns tydliga incitament hos de enskilda parterna att delta i samverkan, och att det finns ett tydligt uppdrag att verka som projektägare, är tre av de viktigaste bitarna för att skapa långsiktighet i intermediärrollen. Det beskriver författarna Malin Ljungzell och Fredrik Jönsson i kapitlet Resultat från studien i två regioner. Andra viktiga förutsättningar är att man kan visa på samverkansvinster och att det finns en aktör som kan ta rollen som intermediär även efter projekttiden.

Uppdrag kompetensförsörjning- rollen som intermediär, lyfter fram rollen som intermediär mellan aktörer för att både lösa konkreta utbildningsbehov och påverka strukturer som underlättar kompetensförsörjningen. Rapporten är en del i A&Os arbete med fokusområdet Intermediärer i regional kompetensförsörjning, som syftar till att bidra till en fungerande infrastruktur för vuxnas lärande i regionerna. Rapporten har tagits fram i samarbete med SPeL, processtödet inom socialfonden och forskare vid APeL Forskning och utveckling samt Linköpings universitet.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

Vill du veta mer om vad en intermediär kan vara? Kolla in filmen här!