Internationell forskarkonferens

ESREA uppmuntrar och samlar teoretisk och empirisk forskning om vuxnas lärande i Europa genom forskarnätverk, konferenser och publickationer.