Jag har blivit tryggare i min roll som ledare

Krönika

I slutet av 2008 var det mycket tufft på vår arbetsplats.  Vi hade känt av en sviktande marknad under november månad och till slut tog det tvärstopp. Flera varsel lades och cirka 25 procent av personalen fick sluta.

I en nedgång så påverkas alla, inte bara personal som var varslad utan också alla som är kvar. Vi har även en hårdare konkurrens från omvärlden på våra produkter vilket gjorde att vi behövde se över våra processer och hela företagskulturen.

Hela företaget fick då en möjlighet att vara med i Projektet FKG-09 som drevs av Region Blekinge. Projektet fick stöd av ESF-rådet. För oss kunde det inte kommit mer lägligt när det drog i gång hösten 2009. 

Jag fick gå ett flertal utbildningar genom projektet men den som förändrade mitt arbete mest var ändå lean.

Arbetet med lean har varit betydelsefullt på många sätt, det har skapat en större förståelse för hela flödet genom företaget, förändrat förtagskulturen, gett bättre medarbetarskap och ledarskap. Jag har blivit tryggare i min roll som ledare.

Jag fick själv möjligheten att gå en förberedande utbildning inom ledarskap för att vara förberedd inför all träning med personalen. Vi gick igenom erfarenheter från tidigare projekt- vad hade gått bra/dåligt, hur man kan förändra tankesätt och invanda, ibland dåliga, rutiner ställdes på sin spets. Det gjorde att jag hade ett litet försprång i kunskapsnivån och kunde därför leda på ett bättre sätt när projektet väl drogs i gång.

Jag ville att alla medarbetare skulle vara glada men inte nöjda. Att ständigt ifrågasätta och ständigt problemlösa skulle vara vardag. För att få ett forum för detta arbete startades förändringsmöten. Kommunikation kan vara mycket svårt, genom detta projekt fick alla medarbetare möjlighet att lägga fram sin åsikt i samband med gruppdiskussioner.

Arbetet blev intressantare, ibland var det tufft att hinna med det egna arbetet emellan alla träffar men det var otroligt roligt. Vi hade en konsult som kom ungefär en gång i månaden och var en stor inspirationskälla. Jag fick lära mig de olika verktygen för att kunna jobba med LEAN effektivt, större kunskap om alla olika processer och framför allt så lärde jag mig mycket om allas olika roller i företaget.

Alla mina arbetskamrater gick någon del av utbildningen och vi jobbar aktivt med att påminna varandra om grunderna i lean.  Eftersom lean arbetet är en ständigt pågående process som aldrig tar slut, är det snarare ett förhållningssätt eller strategi för hur en verksamhet kan bedrivas.  Jag blir aldrig "klar" och kan inte heller få en utvärdering men jag kommer i framtiden alltid bära med mig de kunskaper jag har fått oavsett vilken bransch jag jobbar inom.

Malin Sahlsten, Projektledare YTAB