På Kulturens hus i Luleå ägde den internationella konferensen Equality, growth and innovation, rum. Bland annat presenterade A&Os Lena Abrahamsson sin forskning kring jämställdhet och genus inom gruvindustrin. Foto: Johanna Senneby

Jämställdhet och genus är rätt väg för gruvnäringen

Konferens

Både forskare och gruvnäringen pratar om den nya industrin med värdeladdade ord som High Tech Mining, Intelligent Mining och Green Mining. I pipeline för utvecklingen ligger ny intelligent teknologi och effektiva och säkra produktionsmetoder. Det kräver mer kompetens, högutbildad personal och att jämställdhet och genus är en integrerad del i hela arbetet.

– Jämställdhet måste genomsyra alla dessa områden om gruvnäringen ska få en mer attraktiv framtoning och attrahera både kvinnor och män, sa Eira Andersson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, under seminariet Breaking ore and gender patterns- A gender aware and sustainable strategic R&I agenda for the Sweidish mining industry.

Seminariet var en del av den internationella konferensen Equality, growth and innovation, som ägde rum i Luleå den 9 och 10 oktober. Tema A&O var en av medarrangörerna och temagruppens Lena Abrahamsson, professor i Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, medverkade vid samma seminarium. Hon berättade att den manliga stabiliteten inom gruvindustrin innefattar manliga traditioner, mysticism och macho-ideal. De måste utmanas och problematiseras av både forskare och arbetsplatserna.

– Först då kan vi komma med bra lösningar och förändring på alla nivåer; personlig, organisatorisk, regional och nationell, sa hon.