John Hassler föreslår nytt forskningsinstitut för utbildningskvalitet

För att Europa ska kunna behålla och utveckla välfärden i framtiden pekar John Hassler på några områden som behöver reformeras, däribland pensionssystemen, finansmarknaden och utbildningsväsendet.

– Det finns forskning som visar att det är inte mängden utbildning som avgör ett lands tillväxt. Däremot finns det en tydlig korrelation mellan utbildningens kvalitet och tillväxt.

Utbildningskvaliteten mäts relativt andra EU-länder i Pisa*-mätningar.

– Men vi vet alldeles för lite om vad som skapar kvalitet i utbildningen. Slagord och nya betygssystem räcker inte. Vi måste skaffa oss ökad kunskap om vad som är kvalitet i utbildningen. Vi borde ha ett forskningsinstitut som utvärderar kvaliteten i skolan.

 

*Pisa (Programme for International Student Assessment) är en europeisk standard för att mäta 15-åringars kunskapsnivå med särskilda tester på matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år.  (Källa: Skolverket)