Foto: Thomas Johansson

Jonny Jakobsson: Långsiktig kompetensutveckling ger dynamiska arbetsplatser!

Vad har du för erfarenheter som gör dig intressant för A&O?
- Jag har intresserat mig för kompetensutvecklingsfrågor hela mitt liv. Både rent praktiskt, jag började min yrkesbana som lärling till en sotare, och teoretiskt i mitt fackliga arbete där jag driver dessa frågor gentemot arbetsgivare. Jag har även jobbat som fritidspolitiker och då mött dessa frågor på en politisk nivå. På Kommunal har jag jobbat sedan år 2000 och sysslat med både intern utbildning och vuxenutbildningsfrågor. Nu är jag ombudsman på arbetslivsutvecklingsenheten.

Varför är arbetsplatslärande en viktig fråga?
- För att praktik och teori hör ihop. På många arbetsplatser eller hos många anställda finns ett oerhört stort praktiskt kunnande som inte är teoretiserat, många gånger är det inte ens synligt för individen själv. I dag skiljer man på teori och praktik, om lärandet sker på arbetsplatsen förbättras förutsättningarna att de integreras.

- Arbetsplatslärande handlar även om utveckling hos individerna, att deras medvetenhet om sina kunskaper gör att de rör på sig. Men, det är också viktigt för att bygga effektiva organisationer. Vi vill skapa en trygg och bra arbetsplats och god arbetsmiljö för våra medlemmar.

Vilka är de viktigaste frågorna att lyfta inom arbetsplatslärande?
- En nyckel till att arbetsplatslärande ska fungera är att arbetet är förankrat i alla inblandade led. Från högsta styrning, i vårt fall ofta på en politisk nivå, ända ner till arbetsplatserna.

- En annan viktig del att lyfta är att kompetensutveckling bör vara långsiktig. Problemet ligger i att kortsiktig kompetensutveckling bara fyller gap, den leder inte till en dynamisk arbetsplats och organisationsförändring. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen dras med i utvecklingsprocessen.

Hur tänker du jobba med spridning och strategisk påverkan?
- Jag har ganska goda förutsättningar eftersom Kommunal är en organisation som i stort sätt har en lokalorganisation i alla kommuner. Vi gör om vår organisation och den nya organisationsstrukturen kommer att underlätta för spridning av ny kunskap då vi får en tätare kontakt mellan förbundskontor och lokalavdelningar. Detta gör att jag har ett nätverk av kollegor i landet som jag kan samarbetar med i denna fråga.