Foto Vinnova

Innovation handlar om att bryta ny mark, social innovation handlar om att bryta normer. Att göra saker på nya sätt, skriver Klara Adolphson, enhetschef Arbetsorganisation och ledning, Vinnova. Foto: Vinnova

Klara Adolphson, Vinnova: Social innovation handlar om att bryta normer

Almedalen 2013

För det flesta är det nog inte en nyhet att Sverige anses vara ett av världens mest innovativa länder? Men vad är det som gör oss så bra på innovation? Är det något vi kan? Eller något vi gör? Kan det vara något vi kan tillsammans och något vi gör ihop med varandra?

Jag vill tro det. Det räcker inte med att vi har en lång tradition av innovativa tekniska lösningar. Vi skulle inte hamna högst upp på alla rankinglistor om det inte spelade någon roll hur vi samspelar och socialiserar för att skapa värdefullt nytänk.

Under våren har samtalet hos oss på Vinnova böljat fram och tillbaka kring ett för oss nytt och outforskat begrepp. Social innovation. Är det ännu ett begrepp att tröttna på? Eller är det ett gyllene tillfälle att samla våra tankar kring något vi redan gör idag men inte riktigt har något bra namn på? Det som i värsta fall kallas för "mjuk innovation" och i bästa fall kallas behovsmotiverad forskning, innovativ organisering, innovationsledning eller genusdriven innovation, för att nämna något av det vi finansierar idag. Social innovation kanske är ett paraply under vilket denna verksamhet som vi inte riktigt förmår synliggöra idag, kan samlas. Det kanske faktiskt är ett begrepp att springa ifatt, grabba tag i och likt Mary Poppins lyfta med för att nå nya kreativa höjder?

Social innovation handlar om att lösa sociala utmaningar på nya sätt. Idéerna hämtas ofta i gränslandet mellan näringsliv, offentlig verksamhet och det civila samhället. Det kan vara lösningar som råder bot på äldres ensamhet som kafét "Sticking with you" där äldre träffas och stickar kläder som sedan säljs via en webbshop. Det kan vara nya sätt att organisera en bank och skapa nya affärer med hjälp av ett genusmedvetet ledarskap. Ett annat exempel är hur Malmö stad renoverar och vidareutvecklar miljonprogramsområden på ett hållbart sätt och genom att involvera invånarna.
Social innovation är ett begrepp som riskerar att bli abstrakt om vi inte fyller det med innehåll. På Vinnova har vi många bra exempel på projekt som innefattar sociala innovationer och som ryms inom begreppet.

Men i vilken ände börjar social innovation?
Är alla innovationer som kräver socialisering för att realiseras sociala innovationer? Jag tror att vi måste avgränsa begreppet social innovation för att det ska få det värde det förtjänar.

Innovation handlar om att bryta ny mark, social innovation handlar om att bryta normer. Att göra saker på nya sätt. Man kan börja i vilken ände man vill. Bryta normer för att göra nya saker på nya sätt eller göra saker på nya sätt för att bryta normer. Det skapar nya perspektiv. Och gör oss ännu mer innovativa.

För att öka innovationskraften behöver vi öka innovationsförmågan.
Normbrytande innovativ organisering och innovationsledning är vi av tradition duktiga på i Sverige men vi behöver göra mer av det om vi ska klara av att fortsatt ligga i framkant i den hårda konkurrensen.

Satsningar på social innovation pågår just nu världen över och det ges också utrymme i den svenska nationella innovationsstrategin. Vinnovas närvaro i Almedalen i år kommer delvis att handla om social innovation. Vi vill tillsammans med omvärlden undersöka och bättre förstå hur vi ska gripa oss an området. Jag tror vi gör rätt som grabbar tag i social innovation och låter oss lyftas. För kan vi nå nya höjder kan vi också få nya perspektiv.

Text: Klara Adolphson, enhetschef Arbetsorganisation och ledning, Vinnova

Seminariet är ett samarbete med Tema Likabehandling i arbetslivet, läs mer om det här.
Vi vill också tipsa om artikeln Webbtidningen ger mätbart lärande, om projektet Black & White som medverkar vid seminariet och om intervjun med A&O processledare Malin Lindberg, Social innovation en väg till lärande.