– En deltagare producerade hopfällbara bärplockare. I projektet fick hon en coach som hjälpte henne att utveckla sin verksamhet. Till slut fick hon in produkten på Claes Ohlson vilket betydde att hon fick lägga om hela sin produktion. Nu kan hon ta ut lön i företaget, säger Knuffs projektledare Yvonne Anglesjö. Foto: Johanna Senneby

Knuff ger kvinnliga småföretagare förutsättningar

Att kompetensutveckla regionens kvinnliga småföretagare så att de kan utveckla sina företag och bidra till tillväxt. Idén till projektet KNUFF kläcktes av Yvonne Anglesjö och Jenny Åkerblom på en båttur i Göta Kanal sommaren 2011. Båda satt i styrelsen för Företagarna i Norrköping och ville göra något för sina medlemmar.

– Lämpligt nog fanns det en passande utlysning hos ESF, så vi satte direkt igång med att skriva ansökan och få ihop företag som ville vara med i projektet, säger projektledaren Yvonne Anglesjö under en workshop som Temagrupp A&O arrangerade tillsammans med Företagarna för att sprida kunskap om hur företagsorganisationen kan använda ESF-medel för att stärka sina verksamheter och öka medlemsnyttan.

Kompetensutvecklingen frigör tid

Totalt deltar 33 företag och 110 anställda från många olika branscher i projektet. Alla deltagande företag antingen ägs eller drivs av kvinnor.

– Kvinnor har andra förutsättningar än män. De har, eller tar, fortfarande större ansvar för familjen och hemmet och har inte lika mycket tid att lägga på sitt företagande. Det kan vara svårt att kombinera sena kvällar och oreglerade arbetstider med familjeliv.

Projektet ger deltagarna verktyg att frigöra tid. Det kan vara att utbilda sina anställda så att de kan ta över en del arbetsuppgifter, eller att höja sina egna kunskaper för att kunna ta andra uppdrag som inte innebär sena kvällar. De ska kunna försörja sig på sin verksamhet och utveckla en bärande affärsidé. 

– En deltagare producerade hopfällbara bärplockare. I projektet fick hon en coach som hjälpte henne att utveckla sin verksamhet. Till slut fick hon in produkten på Claes Ohlson vilket betydde att hon fick lägga om hela sin produktion. Nu kan hon ta ut lön i företaget.

Företagarna ligger ute med pengarna

A&O har tidigare uppmärksammat småföretagares problem att ta del av socialfondsmedel. För att det ska vara möjligt krävs en större aktör som äger projektet och samordnar företagen. Men hindren är fler.

– Om vi ska göra en utbildning som kostar 50 000 kronor, måste vi ha genomfört, betalat och redovisat alla kostnader, upphandlingar och deltagare till ESF innan vi får pengarna, säger Yvonne Anglesjö.

Därför behöver småföretagen också en part som kan ta de ekonomiska riskerna, eller ligga ute med så mycket pengar på ett bräde.

Under workshopen förklarade projektets utvärderare hur hon arbetar med lärande utvärdering och hur projektet, utöver de sedvanliga rapporterna, även ger ut en parallell rapport.

– Vi vill bidra till offentlig debatt och opinionsbildning, det kommer inte utvärderingsrapporterna göra. Därför gör vi en kortare och mer publik version som beskriver resultaten utifrån Företagarnas perspektiv, säger utvärderaren Susanne Sedvall.

Text: Johanna Senneby

Företagarna satsar på ESF. Läs mer här