A&Os paneldebatt i Almedalen. Från höger Kerstin Sjösvärd, Arbetsam, Gunnar Anderzon, SKL, Ulrika Hektor, Unionen, Christer Bengtsson, Svenskt Näringsliv, Filis Sigala, LO, Tommy Thunberg Bertolone, IF Metall. Foto: Anna-Karin Florén.

Kompetensförsörjning het fråga i Almedalen

Almedalen 2012

Framtidens kompetensförsörjning - behövs en ny svensk modell för lärande på arbetsplatser? Det var rubriken när A&O höll paneldebatt med arbetsmarknadens parter i Almedalen. Ja, ansåg en enad panel, men frågan om hur en sådan modell ska utformas lämnades för vidare diskussion, liksom frågan om vilken aktör som har ansvar för kompetensutveckling av människor i anställning.

Moderator Stina Johansson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, lotsade de sex paneldeltagarna, Gunnar Anderzon, SKL, Christer Bengtsson från Svenskt Näringsliv, Ulrika Hektor, Unionen, Filis Sigala, LO, Kerstin Sjösvärd, Arbetsam och Tommy Thunberg Bertolone, IF Metall.

– Jag tror att vi måste skapa incitament för, och en kultur kring, kompetensutvecklingsfrågan. Då kommer utvecklingen av sig själv, sa Gunnar Anderzon från SKL.

Ge företagen inflytande

På plats var bland andra Ulrika Hektor från Unionen.

– Det är tydligt att företagen måste vara med. Det är där jobben finns och de måste få stort inflytande, först då kan de ta stort ansvar, sa hon. För Unionen handlar kompetensutveckling av människor i anställning om rörlighet och trygghet för fackförbundets medlemmar.

– Att en modell för detta behövs är det ingen tvekan om, men hur den skulle se ut är svårare att säga. Vi jobbar hårt med våra avtal för att arbetsgivare ska ta sitt ansvar för kompetensutveckling.

Kompetensutveckling kopplad till organisationsutveckling

I debatten medverkade även Christer Bengtsson från Svenskt Näringsliv.

– Företagen måste fokusera på sin huvuduppgift, innovation och produktutveckling, och skapa förutsättningar för kompetensutveckling. Kompetensutveckling som inte är direkt kopplat till verksamhetens behov, är inte en fråga för arbetsgivaren, sa han.

I panelen lyftes framförallt kopplingen mellan kompetensutveckling och organisationsutveckling. Från LO, representerad av utredare Filis Sigala, finns en önskan om att Europeiska socialfonden ska tänka nytt inför nästa programperiod.

– Få projekt tänker på arbetsorganisationsutveckling i samband med kompetensutveckling.

I dagsläget går ESF-medel uteslutande till att utveckla individer. Socialfondens medel får inte användas för organisationsutveckling. Om det ändå sker en organisationsutveckling i samband med ESF-projekt är detta att betrakta som en bonuseffekt.

IF Metall vill ha mer ESF-medel till kompetensutveckling

Tommy Thunberg Bertolone, IF Metall, höll med.

– Om vi kan koppla kompetensutveckling till utveckling av arbetsplatsen kan vi öka konkurrenskraften i våra företag och skapa fler arbetstillfällen. Inför nästa programperiod skulle jag vilja se mer medel till detta, sa han.

Kerstin Sjösvärd, projektledare på ESF-projektet Arbetsam har genom sitt arbete lång erfarenhet av just detta. Arbetsam arbetar med en framsynt metod för språkinlärning, riktad mot invandrare och svenskar inom omsorgssektorn.

– Jag tror att det är viktigt, men också att ESF-medel måste kunna gå till chefer. Det är först när cheferna är införstådda med vikten av kompetensutveckling, som vi kan få resultaten befästa.

Under Almedalsveckan arrangeras 32 seminarier på temat kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Bland arrangörerna finns: Capio, Arena för Tillväxt, Teknikföretagen, Trygghetsrådet, Västra Götalandsregionen, Mälardalsrådet, East Sweden PwC, Trygghetsrådet, Unionen.