Skärmdump på utredningen Kompetensförsörjning i Dalaranas län- fakta och förutsättningar.

Kompetensplattform som lösning på Dalarnas utmaningar

Med en relativt konstant arbetslöshet, ökade svårigheter att rekrytera rätt kompetens och en åldrande befolkning står Region Dalarna inför stora utmaningar. Detta visar kartläggningen Kompetensförsörjning i Dalaranas län- fakta och förutsättningar, som Kvalifikator gjort på uppdrag av regionen.

2009 fick landets regionala självstyrelseorgan i uppdrag av regeringen att utveckla regionala kompetensplattformar. För att få bukt med regionens problem föreslår nu utredningen att Region Dalarna tillsammans med bransch- och utbildningsråd utvecklar ett gemensamt kompetensförsörjningskansli inom ramen för kompetensplattformen- för att lättare matcha näringslivets behov med utbildningsutbudet.

Utredningen pekar även på att exemplet Dalarna är intressant ur ett riksperspektiv, då länets befolkning är äldre än jämförbara län. Det kan ge en vink om vad som väntar runt hörnet i andra delar av Sverige.

Läs mer och ladda ner undersökningen här