Kompetensutveckling ett måste för regional utveckling

Almedalen 2011

Professor Göran Brulin, Tillväxtverket, medverkade i ESF-rådets seminarium "Lärande regioner och tillväxt - en möjlighet för hela Sverige?".

Göran Brulin menar att en ökad satsning på kompetensutveckling i företagen är en förutsättning för levande regioner.

– Det regionala innovationsarbetet är helt avgörande för strukturomvandling och tillväxt. Ett av de största hindren för att få fart på innovationsarbetet är kompetensbrist!

– Socialfonden och de regionala struktur- fondsprogrammen måste anta utmaningen och visa hur man kan förändra, förbättra och förstärka den regionala utvecklingskraften så att vi får se lärande regioner!