– I slutändan handlar det om att regionen måste ha en stark konkurrenskraft för att säkra sin framtid, annars flyttar produktionen, säger Stefan Håkansson på Volvo Cars. Foto: Johanna Senneby

– I slutändan handlar det om att regionen måste ha en stark konkurrenskraft för att säkra sin framtid, annars flyttar produktionen, säger Stefan Håkansson på Volvo Cars. Foto: Johanna Senneby

Kompetensutveckling i kristider stärker

Den 13 mars höll ESF och Tema A&O seminarium i Hässleholm under rubriken Konjunktur, konkurrens och kompetens? Deltagarna fick ta del av satsningar på kompetensutveckling i osäkra ekonomiska tider, bland annat berättade Jens Hansen på Volvo Cars i Olofström om när de under förra finanskrisen deltog i projektet FKG09. Företagets Competence manager Stefan Håkansson förklarar.

– Plötsligt kom en världskris. Vi förlorade nästan hela vår försäljning och stod med massor av personal som vi inte kunde sysselsätta, vi varslade många. Men i och med projektet beslutade vi att behålla en del av våra anställda och kompetensutveckla dem för att förbereda inför framtiden, säger han.

Utöver att Volvo fick ny kompetens med koll på aktuell teknik och nya material, fick företaget en annan syn på kompetensutveckling. Som särskilt värdefullt pekar Stefan Håkansson ut de nya infallsvinklar de fick genom att kompetensutvecklas tillsammans med mindre företag i regionen.

– Jag tror mycket på att skapa regionala kompetensplattformar. I slutändan handlar det om att regionen måste ha en stark konkurrenskraft för att säkra sin framtid, annars flyttar produktionen.

Även A&Oaren Malin Ljungzell, utvecklingsledare på APeL, var på plats under dagen.

– Det var intressant att höra, från både ett stort och ett litet företag, hur de satsade sig ur krisen och hur de har fortsatt jobba strategiskt med kompetensutveckling av sina anställda.

Under seminariet berättade hon om A&Os erfarenheter och ledde gruppdiskussioner där deltagarna fick prata om hur deras arbetsplatser ser på kompetensutveckling.

– Många organisationer jobbar med arbetsrotation, teamarbete och reflektionstillfällen, de kanske bara inte använder de orden, säger hon.

Malin Sahlsten på Ytbehandlingsteknik i Näsum medverkade också på seminariet.

Läs
hennes krönika "Jag har blivit tryggare i min roll som ledare"

Text: Johanna Senneby