- Vi måste väcka frågan i alla departement. Det finns 290 000 mikroföretag i Sverige, politikerna måste förstå att värdera vad de ger landet och vad de betyder för svenskt näringsliv, säger Luba Lokner, marknadschef för ESF-projektet Företagsakademin Stockholm. Foto: Johanna Senneby

Kompetensutveckling i mikroföretag fråga för politiken

- Mikroföretag, med upp till 9 anställda, utgör 96 procent av Sveriges företag. De har stor betydelse för landets tillväxt, samhällsutveckling och sysselsättningsgrad, säger Luba Lokner.

Hon är marknadschef för ESF-projektet Företagsakademin Stockholm och med sin bakgrund som egenföretagare, affärsutvecklare och politiker brinner hon för mikroföretagandets villkor och betydelse för dagens samhällsbygge.

- De flesta mikroföretag är tjänsteföretag, som saknar tillräckliga ekonomiska muskler för att finansiera kontinuerlig kompetensutveckling. De säljer tid, och när de avsätter personal för att gå en utbildning så stannar hela företaget. Det inte bara är själva utbildningen som kostar, säger Luba Lokner.

Det leder ofta till att mikroföretagare väljer att ge sin personal specialistkompetens eftersom det ger företaget direkta konkurrensfördelar.

- Managementfrågor som företagsutveckling, ledarskap och marknadsföring får stryka på foten. Men det är affärsutveckling som skapar långsiktig lönsamhet och därmed nya jobb.

Gör mikroföretag till attraktiva arbetsgivare

På Företagsakademin Stockholm, som drivits i olika former sedan 2004, kan mikroföretag i Stockholmsregionen kompetensutveckla sin personal inom just dessa områden. För 1000 kronor per företag får de utbilda hela sin personal.

- Utbildningarna kan öka företagens lönsamhet och göra dem till mer attraktiva arbetsgivare. Eftersom mikroföretagen inte kan erbjuda sina anställda samma utvecklingsmöjligheter och lönenivåer som större företag, kan de inte konkurrera om kompetensen. För att mikroföretagen ska växa är det viktigt att göra dem till attraktiva arbetsgivare, säger Luba Lokner.

Sedan 2004 driver Ann Strålman företaget Solann AB, ett av företagen som utbildar sin personal hos Företagsakademin Stockholm. De säljer medicintekniska produkter till vården. Grunden i företaget är Homepump och PainBuster, infusionspumpar som gör att patienten kan få medicin i hemmet, i stället för att ligga på sjukhus.

- Jag hade tur. Jag fick ta över Homepump från ett företag där jag jobbat tidigare. Den fanns redan till försäljning och kunderna visste vem jag var. Men, det har tagit längre tid än jag trodde att skapa nya produkter, öka omsättningen och få företaget att växa, säger hon.

Inte van att tänka i vinst

Ann Strålman ser Företagsakademin Stockholm som en fantastisk förmån och menar att det är lättare att ge medarbetarna tid för utbildning när själva utbildningen i princip är gratis. För kompetensutveckling behövs.

- Det är lätt att ta för givet att alla har samma kunskaper som en själv. Mina anställda har mycket frihet och eget ansvar men alla inte är vana att tänka i vinst, till exempel, säger hon.

Då är det vettigt att erbjuda utbildning i grundläggande företagsekonomi, menar Ann Strålman. Samtidigt tror hon att det är viktigt att medarbetarna själva får välja vad de vill utbilda sig inom.

- Jag kan komma med önskemål eller förslag, men det finns ett värde i att de får välja själva. Det kan vara givande att göra något helt annat. Om man utvecklas som människa blir man en bättre medarbetare.

- Inte bara de anställdas ökade kompetens är viktig, utan även energin och engagemanget som en utbildning ger. Min personal säger ofta hur värdefullt det är, och då är det värt tiden. Men när de är borta kan det bli tungt, för då får jag sköta deras jobb, säger hon.

"Öronmärk pengar för livslångt lärande"

Att mikroföretagen har behov av kompetensutveckling råder det ingen tvekan om. Utöver de 4500 företag som sedan 2004 utbildat sin personal inom projektet har Företagsakademin Stockholm en väntelista på 150 företag. Luba Lokner anser att frågan inte kan drivas i projektform, för att få finansiell stabilitet måste den finnas på nationell politisk nivå.

- Jag kräver en politisk ansats för att titta på mikroföretagen. Det handlar inte bara om tillväxt, mikroföretagen är en motor för hela samhället. Kunskap är en färskvara och den måste fylla på. En del av de miljarder som satsas på företagande borde öronmärkas för livslångt lärande i mikroföretag.

Projektet arbetar med strategisk påverkan mot organisationer, politiker och myndigheter med ansvar för näringslivet i Sverige.

- Vi måste väcka frågan i alla departement. Det finns 290 000 mikroföretag i Sverige, politikerna måste förstå att värdera vad de ger landet och vad de betyder för svenskt näringsliv, säger hon.