Michel Wilson, Begtu, och John Slaven från STUC.

Kompetensutveckling lyfter BBC Skottland

Utblick Europa

BBC Skottland är inhyst i en helt nybyggd och hypermodern glaskub vid Clydeflodens strand. Huset är specialritat för att passa det statliga mediehusets behov.

År 1914 tillverkades sjuttio procent av världens alla skepp i Glasow. Nu står en enda kran kvar vid Clyde som ett minne av fornstora dagar. Glasgows befolkning har decimerats med tiotusentals personer sedan blomstringstiden. Idag domineras staden av servicesektorn.

Liksom Glasgow har tv-branschen genomgått en strukturomvandling under de senaste tio åren. BBC var tidigare en arbetsplats med anställda, idag utgörs i stort sett hela personalen av frilansmedarbetare.

Michel Wilson är frilansande dramaproducent på BBC Skottland och representerar fackförbundet Begtu, som organiserar tv-arbetare som inte är journalister eller skådespelare. Det vill säga dem som sätter ljus och ljud, sitter i kontrollrum och skriptar. Ja, alla dem som arbetar med tv, som du aldrig ser i rutan.

– De nya lokalerna är en del i BBCs satsning på att sprida tv-produktionen från London och ut i landet, för att få en bättre representation av hela landet. Men eftersom det saknas kompetens bland tv-arbetare i Skottland, hyrs ofta Londonbaserade producenter och produktionsbolag in.

– Om vi ska kunna skildra livet i Skottland, måste produktionerna göras i Skottland av skottar, annars blir det inte trovärdigt, säger Michel Wilson.

Situationen ledde till starten av the Freelance project, en utbildningssatsning som bekostas av Scottish Union Learning (STUC) och organiseras av Begtu och Organisation of journalists, journalistfacket.

– Tidigare kunde man komma in som lärling och lära sig tv-produktion som ett hantverk. Idag kräver tekniken i många fall universitetsutbildning.

Frilansare som arbetar med produktionsteknik har utbildads genom handledning och traditionella utbildningar, som har hållits i både London och Skottland.

– Journalister har framför allt fått utbildning i digital produktion. Det har gett ett direkt resultat när de kunnat börja arbeta i digitala plattformar från den ena dagen till den andra, säger Michel Wilson.

Hittills har cirka tusen personer fått utbildning via Begtu. Under utbildningstiden har de fått reducerad lön. I princip alla utbildningar har varit skräddarsydda. Projektet pågår fortfarande och någon fullständig utvärdering av resultaten finns inte ännu.

– Satsningen var också ett strategiskt grepp från Begtu, eftersom det gett frilansarna anledning att ansluta sig till facket. I den gruppen ser vi annars att andelen som tenderar att inte ansluta sig är större än bland anställda, säger Michel Wilson.

 

Mer om:
A&Os samarbete med STUC

Facken tar täten i Skottland