Att ta hand om personalen och förebygga sjukfrånvaro är viktigt när verksamheter inom kommun och landsting hotas av kompetensbrist. Projektet Verksamhet och hälsa har sänkt sjukfrånvaron med nästan 16 procent i de deltagande organisationerna. Foto: Johanna Senneby

Kompetensutveckling minskar sjukfrånvaro

Kostnaderna för sjukfrånvaro är stora. Ett rehabiliteringsbortfall kostar minst 100 000 kronor, en nyrekrytering 140 000 och en konflikt mellan två medarbetare kan kosta ända upp till 500 000 kronor. Detta är stora kostnader för arbetsgivare, men betyder även lägre inkomst för den anställde och minskade skatteintäkter för kommun och landsting.

Samtidigt står landstingens och kommunernas verksamheter inför stora utmaningar. En av dem är den kommande bristen på rätt kompetens och kunskap- att förebygga sjukskrivningar inom branschen tryggar personalförsörjningen. I projektet Verksamhet och hälsa har 900 chefer och medarbetare, främst inom förskola och äldreomsorg, i Stockholms stad och Upplands Väsby kommun, deltagit.

Som ett resultat av det nya arbetssättet, som bland annat går ut på att öka personalens individuella ansvarstagande, har projektet sänkt deltagarnas sjukfrånvaro med 15,7 procent mellan 2010 och 2011. Motsvarande siffra för stadsdelsnämnderna totalt var nio procent. Jämförelsen har gjorts mellan de fyra verksamhetsområdena förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionshindrade. Mellan 2011 och 2012 minskade de deltagande enheternas sjukfrånvaro med drygt sju procent, medan stadsdelsnämndernas ökade med tre procent. I boken Handboken för verksamhet och hälsa, beskriver de hur verksamheter kan gå till väga för att implementera arbetssättet.

Nedan kan du ladda ner Handboken för verksamhet och hälsa

Text: Johanna Senneby