Konferens: A&O för att klara kriser och framtida kompetenskrav

OBS! Sista anmälningsdag 20 december.

Hösten 2008 svepte finanskrisen som en chockvåg över världen. Sverige var inget undantag. Många företags orderböcker var tomma. I juni 2009 var den totala efterfrågan 20 procent lägre än tolv månader tidigare. Många företag tvingades varsla eller säga upp anställda. Samtidigt minskade de lediga jobben med 35 procent.

Arbetsgivare, anställda, arbetsförmedlare och politiker ställdes inför dramatiska utmaningar: Det krvädes många och snabba akuta insatser, men samtidigt aktualiserades mer långsiktiga kompetensfrågor. Nu kan forskare och praktiker redovisa erfarenheter från Europeiska socialfondens projekt som initierades för att möta krisen.

Hur fungerade de akuta insatserna och vilka generella erfarenheter kan vara värdefulla inför nästa kris?
Hur hanterade företagens ledning projekten?
Förbättrade insatserna medarbetarnas anställningsbarhet?
Har det lyckats att koppla samman formellt och informellt lärande?
Går det att kombinera individuellt lärande med utveckling av arbetsorganisationen?
Kan akuta insatser kombineras med en långsiktigt kompetensutveckling?
Kan kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen utformas så att effekterna av framtida kriser dämpas?

A&Os konferens vänder sig främst till arbetsmarknadens parter, arbetsförmedlare, personalchefer, regionala tillväxtexperter, forskare och socialfondens projektledare.

Tid: Torsdagen den 3 februari 2011
Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Anmälan: Snarast, senast 20 december
Avgift: kostnadsfritt