Kortanyheter.se är Sveriges första webbtidning med lättlästa lokala nyheter från Skaraborg. Foto: Skärmdump från www.kortanyheter.se

Webbtidningen ger mätbart lärande

Almedalen 2013

Hur Socialfondens projekt arbetar med social innovation för att bidra till lärande och jämlikhet i arbetslivet, är ämnet för Tema A&Os seminarium i Almedalen, som arrangeras i samarbete med Tema Likabehandling. För att ta reda på detta skickade temagrupperna ut en enkät till utvalda projekt och av 40 svarande uppgav drygt hälften att de på något sätt arbetar med att utveckla nya tjänster, metoder och arbetssätt som är sociala i sina medel eller mål. Projektet Black & White var ett av dem.

– Syftet var att utveckla daglig verksamhet* i Skövde kommun. Vi ville komma ifrån omvårdnadsperspektivet och ta tillvara kompetensen hos de som befinner sig i insatsen daglig verksamhet, säger projektledaren Herman Johansson.

Samtidigt ville de tillgodose ett behov som sällan uppmärksammas- lättlästa nyheter för människor med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, dyslexi eller med annat modersmål än svenska, cirka 25 procent av Sveriges befolkning. Deltagarna i projektet är kvinnor och män med högfungerande autism, en grupp som ofta har god inlärningsförmåga men svårt i sociala sammanhang.

– Många av dem spenderar mycket tid framför datorn, den fungerar som ett filter. Vi ville ta vara på det intresset och skapade en webbtidning där de själva står för hela produktionen från att sätta upp webbsidan till att skapa innehåll, säger han.

Kortanyheter.se- en social innovation

Kortanyheter.se är Sveriges första webbtidning med lättlästa lokala nyheter från Skaraborg och med tanke på hur den produceras, är den en social innovation i sig. Men, projektet har högre ambitioner. Som att förändra synen på daglig verksamhet till exempel.

– De allra flesta kommuner ser daglig verksamhet som en permanent insats, det ska det inte vara. Vi vill att det ska bli en temporär lösning, en språngbräda till annan sysselsättning som praktik, anställning med lönebidrag eller vanlig anställning.

Därför är det viktigt att projektet fungerar som ute i arbetslivet med deadlines, arbetstider, möten och eget ansvar.

Mäter lärandet

Det är något Herman Johansson saknar i den ordinarie insatsen och kan vara en av anledningarna till att andelen personer i daglig verksamhet som går till arbete i dag är ungefär lika med noll. I projektet är de kvantitativa resultaten inte avsevärt mycket bättre, men för de 25 deltagarna som gått igenom projektet har förutsättningarna att komma ut i arbetslivet förbättrats betydligt.

– De handleds i socialt påfrestande situationer. Svårigheter som att arbeta i grupp, anpassa sig till andra och arbeta mot ett gemensamt mål, konkretiseras i individuella delmål som följs upp varje månad, säger Herman Johansson.

– Genom dessa planeringsmöten, att aktivt ställa deltagaren i centrum för insatsen och att även mäta arbetstid, får vi både kvalitativa och kvantitativa mätvärden, som visar hur arbetet, verksamheten och den enskildes egen kompetensutveckling fortskrider.

Uppdragen rullar in

Och andra mål inom projektet, som ökad samverkan mellan Daglig verksamhet i Skaraborgs läns kommuner samt företag, organisationer, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, är mer än väl uppfyllda.

– Vi lär av varandra och har fått alla 15 kommuner i länet att samarbeta, de ger oss nyheter och det har även tillkommit två lokala redaktioner i andra kommuner. De nätverk som vi fått genom projektet underlättar spridning av projektet och samverkan med företag och organisationer.

Projektet avslutades i december 2012, men webbtidningen Korta nyheter lever vidare och drivs av personer i insatsen daglig verksamhet.

– Vi har också fått in uppdrag från flera förvaltningar, att göra dokument och texter mer lättlästa. Den största utmaningen vi står inför nu är att sprida metodiken inom vår egen verksamhet och till andra kommuner i Sverige, säger Herman Johansson.

* Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Källa: Socialstyrelsen

Här kan du läsa mer om A&Os seminarium Nytänkande vägar till ett lärande och jämlikt arbetsliv
Missa inte heller intervjun Social innovation en väg till lärande, med A&Os Processledare Malin Lindberg