Foto: Privat

Krönika: Anna Nyberg, boendestödjare i Huddinge

Krönika

Jag har under hösten 2012 deltagit i Kravmärkt yrkesrolls verksamhet i Huddinge kommun. Kravmärkt yrkesroll är en arbetsmodell som riktar sig till vård- och omsorgspersonal. Där utvärderas våra kunskaper om hur man ger stöd och service på ett kvalitetssäkert sätt. Tyngdvikten ligger på att genom reflektioner och diskussioner utbyta kunskap och erfarenhet.

Jag kan spontant säga att det har var ett otroligt roligt sätt att själv få reflektera över sina kunskaper. Framför allt var jag positivt överraskad över att jag och mina kollegor fick möjlighet att dela med oss av våra olika kunskaper och erfarenheter. Hela utbildningen var upplagd på ett öppet sätt där vi, med kaffekoppen i handen, fick skapa ett forum för oss vårdpersonal. Vi diskuterade till exempel våra olika roller och etiska dilemman som vi möter i vår vardag. Vi kunde inspirera varandra till att pröva olika förhållningssätt men också stödja varandra i vårt arbete.

Eftersom jag själv arbetat inom vården sedan 2003 och sett hur kompetenskraven inom yrket ökat och även hur arbetsgivarna idag satsar på fortutbildningar så tycker jag att Kravmärkt yrkesroll är rätt i tiden. Det är ett sätt att rama in kunskapen och också se vilken kompetens som finns bland personalen. Jag ser också hur betydelsefullt det är att all personal har samma utgångspunkt rent kompetensmässigt, vilket inte alltid ges vid en formell utbildning. Utan även den reella kompetens som man får efter en tids arbetslivserfarenhet omfattas. (Kravmärkt yrkesroll riktar sig inte enbart på den formella kompetensen utan mycket på den reella kompetensen.)

Efter avslutad utbildning valideras man. Det är en utvärdering som delges tillsammans med ens chef. Där går man igenom om det eventuellt är aktuell med vidare utbildning eller kurs.

Det som jag ser som den största möjligheten med Kravmärkt yrkesroll är att jag kan hänvisa till den om jag skulle söka ett annat arbete, eftersom det även fungerar som ett yrkesbevis i många kommuner.

Jag är oerhört tacksam över att jag fick möjlighet att delta i Kravmärkt yrkesroll. Jag blev ännu mer inspirerad till fortsatt arbete inom vården!

Med vänlig hälsning Anna Nyberg, boendestödjare i Huddinge kommun