Foto: Lisa Wirén

Kunskapsutbyte på regional konferens

 

Totalt 75 personer från kommuner, myndigheter och organisationer verksamma i Örebro län, samlades fredag den 19 april på en regional lärkonferens om strukturfonderna. Under punkten Lärande och resultat från Europeiska socialfonden, delade A&Oaren Malin Ljungzell, APeL, med sig av A&Os kunskaper.

 

- Jag pratade bland annat om rollen som intermediär i lokal och regional kompetensförsörjning. Syftet med konferensen var att sprida erfarenheter från EU:s strukturfonder och få inspel till fortsatt arbete med regionens strukturfondsprogram, säger hon.

 

Här kan du läsa regionförbundets notis om konferensen.