– Vi utbildar ingen. Arbetsgrupperna fångar upp erfarenheter i sin vardag, både positiva sådana och problem som dyker upp, säger Maria Rudolfsson som sitter i LiAs projektledning. Foto: Anna-Karin Florén

Lärande genom reflekterande dialog

ESF-dagen 2012

Även i år arrangerades den populära speed-dejtingen under ESF-dagen. Totalt deltog 15 projekt med kompetensutveckling på agendan. Deltagarna hade möjlighet att möta fyra av dessa under 20 minuter per projekt.  Det är tredje gången speed-dejting finns med i konferensprogrammet.

– Det är ett fantastiskt sätt att synliggöra resultat. Det ger ett mer personligt erfarenhetsutbyte än om projekten berättade om sin verksamhet från scenen. Det blir en nätverksaktivitet samtidigt, säger Ingela Ceder, kommunikatör på ESF-rådet.

Utveckling - inte utbildning för chefer

Ett av de medverkande projekten, Lärande i arbetslivet, LiA, satsar på arbetsplatslärande för ökad hälsa bland chefer och enhetschefer genom dialog och reflektion. Målgrupperna finns på kommunala förvaltningar i Västsverige, bland andra social- och utbildningsförvaltningar.

– Vi utbildar ingen. Arbetsgrupperna fångar upp erfarenheter i sin vardag, både positiva sådana och problem som dyker upp. Kring dessa för man sedan en reflekterande dialog, för att få till ett ökat lärande, säger Maria Rudolfsson som sitter i LiAs projektledning.

Deltagarna styra själva samtalens innehåll utifrån frågor som är aktuella på arbetsplatsen.

Bättre hälsa och högre effektivitet

Det långsiktiga syftet med LiA är skapa förbättrad kvalitet och högre effektivitet i verksamheter, samt bättre hälsa och ökad trivsel bland medarbetare.

– Tanken är att börja med cheferna, men vår förhoppning är att den här arbetsmetoden ska sprida sig ut i verksamheten. I projektet har vi ett och ett halvt år på oss och målsättningen är att arbetsmetoden ska implementeras i ordinarie verksamhet.