- Man kan inte bara fokusera på forskningsbaserad teknologi om man vill nå goda och hållbara resultat, säger Bengt-Åke Lundvall, professor i ekonomi vid Aalborgs universitet. Foto: Privat

Lärande organisationer tar bäst tillvara innovationer

- När man talar om innovation, så kopplar man det ofta till de riktigt stora teknologiska genombrotten inom exempelvis läkemedelsbranschen. Men, det som påverkar ekonomin i mindre länder som Sverige och Danmark är inte innovationerna i sig, utan organisationers förmåga att absorbera ny teknologi, säger Bengt-Åke Lundvall, professor i ekonomi vid Aalborgs universitet.

För att kunna göra det på ett bra sätt krävs flexibla organisationer som lätt kan utveckla nya kompetenser och kvalifikationer hos de anställda.

- I Norden har företag och verksamheter ofta en arbetsorganisation där de anställda förväntas ta egna initiativ och lära på jobbet, alltså lättare förändra sina produktionsprocesser. Det är därför vi är ledande inom att använda ny teknologi, säger han.

Främja innovationsprocesser i arbetsorganisationen

Bengt-Åke Lundvall har många forskarår på nacken och är en av huvudtalarna på konferensen Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development, som går av stapeln den 12- 14 juni i Linköping. Tema A&O är medarrangörer för konferensen som syftar till att bygga broar mellan praktiker, forskare och makthavare. Den tar sitt avstamp i synsättet att organisation inte bara är ett effektivt produktionssystem, utan också ett system som kan gynna hälsa, lärande, jämställdhet och innovation. En av de största utmaningarna för samtida privata och offentliga organisationer är att kontinuerligt utvecklas inom innovation och hållbar utveckling.

- Innovation trivs i miljöer där det finns en välfungerande interaktion mellan människor med olika kön, etnicitet och utbildning. Det främjas också i organisationer där de anställda har möjlighet få blandade erfarenheter genom att till exempel hoppa mellan olika avdelningar. Det skapar en lärande organisation, säger Bengt-Åke Lundvall.

Nyckeln till hållbara innovationsprocesser är alltså att främja dem på arbetsorganisationsnivå.

- Man kan inte bara fokusera på forskningsbaserad teknologi om man vill nå goda och hållbara resultat. Innovation är en process som sträcker sig från en ny teknologi på världsnivå, till hur den omhändertas ute i organisationerna, säger han.


Under rubriken Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development - Problems and Prospects, håller HELIX VINN Excellence Centre internationell konferens mellan den 12 och 14 juni 2013 på Konsert och kongress i Linköping.
Konferensen är organiserad av HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Jönköpings universitet i samarbete med Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, ESF-rådet, Forskningsrådet för arbete och socialvetenskap (FAS) och Tillväxtverket. Temagrupp A&O är medarrangörer.

Läs mer