Leif Berglund. Foto: Anna-Karin Florén

Validering, i vems intresse?

I artikeln Recognition of Knowledge and Skills at Work- In Who's Interest? resonerar författarna, Per Andersson, docent i arbetsvetenskap vid Linköpings universitet och Leif Berglund, doktorand i sociologi vid Luleå tekniska universitet, kring skillnaderna mellan validering och arbetsplatsvalidering.

Det huvudsakliga syftet med arbetsplatsvalidering är att bedömningarna av anställdas kompetens kommer till användning i företagens verksamhet. Vid annan validering, kommer kartläggningen av individens kompetens också denne till godo i form av ett betyg eller intyg.

Författarna menar att det är angeläget att lyfta frågan till en internationell nivå.

– Det är viktigt eftersom resultatet pekar på att arbetsgivare och organisationer har andra sätt att bedöma kompetens på, än till exempel formell utbildning eller validering. Om man vill införa validering i arbetslivet behöver man förstå detta, säger han.

I sin avhandling På spaning efter arbetsplatsvalidering beskriver Leif Berglund hur arbetsgivare har ett system för värdering och bedömning av sina anställdas kunskap och kompetens. Systemet kallar han för arbetspaltsvalidering, det liknar validering, men har alltså ett annat syfte.