Genom projektet Livspondus vill projektledaren Cecilia Algelius förändra arbetssättet inom kriminalvården i region Väst.

Livspondus lyfter dold kompetens

Kvalitetsmässan

Kompetenslaboratoriet kallas den process som projektdeltagarna går igenom. Medarbetare från olika delar av kriminalvården träffas för att i grupp ventilera händelser de upplevt i klientnära arbete, som att en klient lidit av svår ångest till exempel.

– Gruppen ställer sedan perspektivgivande frågor som exempelvis "Varför upplevde du honom som ångestladdad?", eller "Vad fick du för känsla då?" säger Cecilia Algelius.

I denna diskussion framkommer massor av kompetens hos medarbetaren. Deltagaren blir även sedd i sin yrkesroll, lär sig se situationer från olika vinklar och får sätta ord på sitt kunnande och mjuka kompetenser. 

I slutet av den 16 veckor långa processen avlägger deltagaren en avsiktsförklaring: en individuell och en för projektgruppen. Då blir arbetsplatslärandet konkret och det är just detta som Cecilia Algelius vill bygga vidare på.

– Avsiktsförklaringen förpliktigar deltagaren att sprida sin kunskap på arbetsplatsen. Det kan vara allt ifrån att ställa sina kollegor nya typer av frågor till att lämna förslag på förändringar till ledningen, exempelvis "kompetenslaboratorium i korridoren" säger hon.

 

Mjuka kompetenser: är egenskaper som empatisk, bra på att samarbeta, god kommunikationsförmåga och hög moral.

Text: Johanna Senneby

 

Andra artiklar om A&O på Kvalitetsmässan:

Många vill utveckla arbetsplatslärande
Skapa goda förutsättningar- ett framgångsrecept
Vad är arbetsplatslärande för dig?