– Självklart ska jämställdhetsarbete vara lönsamt, men frågan är mer komplex än att bara säga att såhär mycket tjänar du om du anställer en kvinna, säger Addgenders VD Pernilla Alexandersson. Foto: Johanna Senneby

Lönsamhet är old news

Pernilla Alexandersson plockar ner de sista verken i den utställning som Addgender under helgen haft på Kafé och galleri Magnolia, för att fira företagets femårsdag.

– Företag kanske vill eliminera diskriminering, få nya perspektiv på sina behov eller få kvinnorna i företaget att uppleva att deras talang är efterfrågad. Fokus måste ligga på vad organisationen vill förändra, säger Pernilla Alexandersson.

Hon är grundare till och VD för Add gender, ett företag med en mängd konsulter som hjälper andra företag med sitt jämställdhetsarbete.

– Självklart ska jämställdhetsarbete vara lönsamt, men frågan är mer komplex än att bara säga att såhär mycket tjänar du om du anställer en kvinna.

Hjärna, hjärta, hand

För jämställdhetsarbete ger lönsamhet, men enstaka kompetensutvecklingsinsatser är inte tillräckligt varken för att skapa jämställdhet eller lönsamhet. Att utveckla en hållbar, flexibel och jämställd organisation kräver kontinuerligt stöd på arbetsplatsen och delaktighet i alla led.

- Enstaka kompetensutvecklingsinsatser, analyser, rapporter och kartläggningar har blivit norm på arbetsplatserna. Dessa komponenter behövs till viss del, men gör inte mycket för att få de nya kunskaperna att fästa i organisationen, säger Pernilla Alexandersson.

Hjärna, hjärta, hand kallas tankesättet som Add gender använder för att skapa förståelse kring jämställdhet. Hjärnan tar in kunskapen, hjärtat förflyttar värderingar och handen, den står för hur vi agerar i vardagen.

– Det är här människor behöver stöd. Vi har en prenumerationstjänst med jämställdhetsexperter som våra kunder kan använda om en chef exempelvis vill prata om hur hen kan inkludera kvinnliga nyckelpersoner på ett bättre sätt, säger hon.

Genus är en affärsmöjlighet

Add gender kom till då Pernilla Alexandersson hade tröttnat, och slitit ut sig, på att arbeta politiskt och ideellt med jämställdhetsfrågor. Som genusvetare var hennes möjligheter att får arbeta med sitt ämne väldigt små, samtidigt lockade entreprenörskapet.

– Som entreprenör är ingenting omöjligt, jag kan gör vad jag vill i samma sekund som jag får en idé. Entreprenörskapet är på ett sätt också en frizon för mig som kvinna där jag snarare får cred för, än blir dömd för, mina enligt normen "manliga" egenskaper som till exempel bestämdhet eller målmedvetenhet.

Pernilla Alexandersson har varit noggrann med att bevisa att genus kan vara en affärsmöjlighet, därför har hon många gånger tackat nej till extern finansiering och projektpengar. Istället har hon fokuserat på att bygga upp sin verksamhet och utveckla den för att möta efterfrågan.

– Efterfrågan består av köpkraft, önskemål och behov. Det finns behov av jämställdhetsarbete, och köpkraften finns likaså. Vi har märkt att önskemålet ofta saknas och då är det vår uppgift som entreprenörer att göra jämställdhetsarbete till något roligt, utvecklande och inspirerande, säger hon.

Genus i innovationsprocesser optimerar

Om bland annat detta kommer Pernilla Alexandersson att prata på konferensen Equality, growth and innovation- in theory and practice, som går av stapeln den 9 och 10 oktober i Luleå. Konferensen är en mötesplats för forskare och praktiker att diskutera sociala aspekter av tillväxt och innovation.

– Den här konferensen känns som en hundraprocentig ambition att föra samman forskare och praktiker. Det är jättespännande för på det sättet skapas nya innovationer. Det är också något som verkligen saknas inom mitt område- avståndet mellan teori och praktik är väldigt långt.

Att se till genus i innovationsprocesser har flera fördelar.

– Det får företag att nå nya marknader, skapa nya produkter, det talangoptimerar, ger organisationsförbättringar och kan skapa helt nya tjänster.

Tema A&O är en av arrangörerna för Equality, growth and innovation. Här kan du läsa Malin Lindbergs, processledare A&O, tre hetaste tips inför konferensen och här kan du läsa mer om konferensen.