Erik Jakobsson och Malin Ljungzell, från Apel forskning och utveckling presenterar en utvärderingsrapport. Foto: privat.

Lärcentra är viktiga mäklare

En viktig erfarenhet som gjordes i samband med de så kallade varselprojekten var hur lärcentra kan användas som mäklare och bollplank när företagen kompetensutvecklar sina anställda. Det framkom när varselprojektet "Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 1" hade sin slut- och spridningskonferens den 28 mars i Örebro.

– Lärcentra som verkar lokalt har god kännedom om, och lätt att komma i kontakt med, företagen. Samtidigt kan de utbildningsvärlden och Socialfonden, med allt vad det innebär av administration, säger Malin Ljungzell, på Apel forskning- och utveckling, som presenterade resultat från projektutvärderingen.

– Lärcentra kan fungera som ett bra stöd för företag som vill arbeta med kompetensutveckling inom ramen för Socialfonden. De kan också medverka till att ta fram skräddarsydda utbildningar tillsammans med företag och utbildningsleverantörer. Den kompetensen finns inte alltid på företagen.

I projektet "Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län1" fungerade projektägaren Cityakademin lärcentrum i Örebero som kunskapsmäklare.

Andra frågor som diskuterades under konferensen var om projektet begränsat antaplet personer som varslats om uppsägning, vilka resultat utbildningsinsatserna har gett, och om insatserna kan kopplas till långsiktiga kompetensstrategier.

Medverkade vid konferensen gjorde representanter från företag som deltagit i projekten, däribland Stoneride electronics, Linde maskiner, Nobel biocare, Arvin meritor. Men också representanter från Örebro kommun, Regionförbundet i Örebro län, Nercia utbildning, Spiran kompetensutveckling, m.fl.