- Vi lade ner mycket tid på att informera och motivera deltagarna, för att skapa trygghet. Och de flesta som gick en utbildning är stärkta, både yrkesmässigt och privat. De tyckte att det var riktigt spännande, säger Magnus Sjöberg. Foto: Anna-Karin Florén

Masugnen är kommunens öra mot marken

Masugnen ligger mitt i Lindesberg och är ortens center för vuxenutbildning. Järnhanteringen med anor från 1500-talet har upphört och i den gamla masugnen intill Lindesjön har kommunen moderna utbildningslokaler. Här bedriver man vuxenutbildning på alla nivåer.

– Det finns otroligt mycket kunskap, erfarenhet och spetskompetens inom företagen. Den har vi försökt ta tillvara på med internutbildningar som ett första steg i en mer långsiktig satsning. Vi har ett nära samarbete med företagen i Lindesberg, säger Magnus Sjöberg, utbildningskoordinator på Masugnen och delprojektledare för Riskettan.

– Vi försöker alltid jobba flexibelt och efterfrågestyrt. Vi är Lindesbergs kommuns öra mot marken.

Masugnen organiserar efterfrågade utbildningar, hjälper företagen att hitta rätt i utbildningsdjungeln och mäkla mellan utbildningsföretag och företag som köper utbildningar.

Masugnen blir samordnare

När ESF utlyste pengar till kompetensutvecklingsprojekt för företag som varslade i samband med finanskrisen fick de en månad på sig att skriva ansökan. Företagen i Lindesberg var till en början inte intresserade. De som tidigare deltagit i EU projekt ansåg att administrationen var för krävande. Men Magnus Sjöberg och hans kollegor på Masugnen, som är vana att arbeta med både EU-finansierade projekt och utbildning, såg att de kunde hjälpa till.

– Vi är specialiserade på utbildning, medan företagen i bästa fall har en utbildningsgrupp, säger Magnus Sjöberg.

Med Masugnen som samordnare för Riskettan i Lindesberg upprättade varje företag en utbildningsplan. Masugnen kunde då precisera kurser, antal deltagare och uppskattad kostnad i ansökan. När projektet beviljades finansiering från ESF-rådet, hade företagen en färdig utbildningsplan och insatserna kunde påbörjas relativt omgående.

Förberedelser för framtiden

Två företag i Lindesberg som fick pengar till kompetensutveckling genom Riskettan, Arvin Meritor, och Linde Maskiner AB. På Arvin Meritor fick 252 av 804 anställda utbildning, på Linde Maskiner var de motsvarande 34 av 86, totalt 286 personer.

– Företagen i Lindesberg tänkte långsiktigt. De ville utbilda egna instruktörer, som i sin tur kan utbilda nya operatörer och montörer. På så sätt kan företagen fortsätta att bedriva egen internutbildning av sina anställda även efter projekttiden.

Företagen nyrekryterar kontinuerligt. Att bygga upp och utbilda kunniga instruktörer, gör företagen mindre sårbara. På några av företagens avdelningar slutade många anställda i samband med uppsägningarna 2008. Produktionen haltade. För att kunna hålla fabrikerna i gång måste företagen göra en snabb omställning.

– Kreativa personer på företagen såg att det fanns möjlighet att skapa arbetsrotation, om de anställda utbildades på fler maskiner. Det konceptet har vi vidareutvecklat, säger Magnus Sjöberg.

På Linde maskiner fick tjänstemännen utbildning inom data, till exempel i tidsredovisningssystem, datahantering, mps-teknik, verktygsregisterteknik och logistik. De har också fått en rit- och mätningskurs. I produktionen var utbildningarna orienterade mot maskinkännedom, med kurser i bland annat automatriggning, kantning och svarvning.

Viktigt att skapa trygghet

– När man planerar kompetensutveckling är det viktigt att vara medveten om att det kan väcka känslor av obehag och oro hos personalen. Reaktionen beror ofta på vilken erfarenhet personerna har med sig från sin skoltid. Det är inte alla som jublar, säger Magnus Sjöberg.

På ett företag var ledningen tvungen att stänga några avdelningar och flytta personal. Många blev glada över att få behålla jobbet, men det fanns också en rädsla över att förlora arbetskamrater och status.

– Vi lade ner mycket tid på att informera och motivera deltagarna, för att skapa trygghet. Och de flesta som gick en utbildning är stärkta, både yrkesmässigt och privat. De tyckte att det var riktigt spännande, säger han.

En ledstjärna för Riskettan är jämställdhet, men tyvärr slutade många kvinnor i samband med varslen.

– På Arvin Meritor hade man jobbat metodiskt för ökad jämställdhet. Men i samband med krisen försvårades det arbetet, säger Magnus Sjöberg.

Ny attityd till utbildning

Glädjande nog har lågkonjunkturen bytts mot högkonjunktur. Linde Maskiner kör produktion dygnet runt och personalstyrkan är minst lika stor som före krisen 2008. Men när produktionen går på högvarv, är det osäkert om företaget hinner fullfölja alla utbildningarna. Resultatet är ändå positivt, tycker Magnus Sjöberg.

– Företagen som deltog i Riskettan har lärt sig att de kan ställa krav på externa utbildare och utbildningsanordnare, och att de faktiskt kan få det upplägg på sina utbildningar som de vill ha.

– På Linde Maskiner har man byggt upp en bättre beredskap för konjunkturförändringar. Jag tycker också att företagen har en ny attityd till utbildning. De förstår att de kan vinna på kompetensutveckling.

 

Texten är hämtad ur A&Os bok Arbetsplatslärande i kristider och är skriven av Anna Holmberg. Läs fler reportage om hur socialfondsprojekt har bidragit till kompetensutveckling i svenska företag under krisåren, ladda ner boken i sin helhet

Här kan du läsa ett reportage om projektet Riskettan.