"Liideri kan anses vara banbrytande i Finland, eftersom traditionell arbetslivsutveckling och affärsutveckling här integreras i samma program". Det skriver Tuomo Alasoini i sin krönika. Foto: Tekes

Medarbetardriven innovation: att förverkliga breda innovationssatsningar

Krönika

Vid internationella jämförelser av innovationsverksamhet och innovationssystem placerar sig vanligtvis Finland i toppskiktet. Under de senaste åren har dock några svagheter i Finlands innovations-maskineri blottlagts. Kritik har riktats mot dess starka fokus på teknologiska innovationer, ingenjörsvetenskap och naturvetenskap. År 2008 antog regeringen en ny satsning kallad "övergripande innovationspolitik". Tanken är att innovationspolitiken ska vidgas för att ge större utrymme åt icke-teknologiska innovationer och bättre möjligheter att dra fördel av de positiva effekter som kommer av att teknologisk och icke-teknologisk innovation sammanförs. Förslaget betonade också inflytande av konsumenterna, användarna och vanliga anställda, i samband med innovation.

År 2012 lanserade Tekes (Finlands motsvarighet till Vinnova) ett sexårigt program med titeln "Liideri - Business, Productivity and Joy at Work". Liideri är ett program för affärsutveckling, i vilket företag förnyar sin verksamhet genom att utveckla ledarskap och arbetssätt och genom att aktivt tillvarata medarbetarnas kompetens. Liideri kan anses vara banbrytande i Finland, eftersom traditionell arbetslivsutveckling och affärsutveckling här integreras i samma program. Liideri är också det första programmet i Finland, som lägger så mycket vikt på medarbetardriven innovation.

På aggregerad nivå, syftar medarbetardriven innovation till att anställda ska delta aktivt och systematiskt i idéarbete, innovation och utveckling av produkter och tjänster, och på så sätt bidra till nya lösningar för produktionsmetoder som tillför värde till kunderna. Det skiljer sig från några likartade koncept genom att vara strategiskt, eftersom det täcker in radikala innovationer och har anställdas egna önskemål om att få vara kreativa, lära nytt och utvecklas som tydlig utgångspunkt.

Även om medarbetardriven innovation inte är så ledningsdriven som många likartade koncept, betyder det inte att det saknas behov av starkt stöd från chefer och ledning. Tvärt om, trovärdigheten och förmågan till långsiktigt stöd, kräver ett ledarskap som förstår att erkänna anställdas betydelse som aktiva och legitima i innovationsprocessen. Ofta är det nödvändigt att förnya ledarskapet, eftersom intern kunskap och särskilt sådan kunskap som kommer från anställda - i många organisationer underskattas i relation till kunskap som hämtas externt. Därför är det är avgörande att utvidga reformarbetet till att omfatta ledarskap principer, processer och verktyg, som stöder initiativ, kreativitet och innovationspotential hos personal, ett annat huvudtema i Liideri-programmet.

Liideri genomförs som en del i en bredare nationell strategi för arbetsplatsutveckling, Arbetsliv 2020, och koordineras av arbets- och näringsministeriet. Målsättningen för strategin är att Finland ska ha det bästa arbetslivet i Europa 2020.

Krönikan är skriven av Tuomo Alasoini, Tekes, är en av huvudtalarna på konferensen Equality, Growth and Innovation, som går av stapeln i Luleå den 9 till 10 oktober och där A&O är en av medarrangörerna.

Här kan du läsa mer om konferensen och här kan du läsa Malin Lindbergs, A&Os projektkoordinator, tre hetaste tips inför konferensen.