Alec Carlberg har mycket att säga om hur makt, ansvar och delaktighet hör ihop.

Medarbetare eller anställd?

- När jag pratar om avsaknad av makt ur mitt perspektiv, då talar jag om missbrukare som åkt in och ut på kåken i åratal. Men avsaknad av makt är något generellt, det finns överallt, säger Alec Carlberg.

Under 16 år har Alec Carlberg tillsammans med sina kollegor drivit det sociala företaget Basta, och han är övertygad om att individerna på en arbetsplats måste få både ansvar och makt för att bli delaktiga i verksamheten.

- För mig handlar det om hur man skapar maktpositioner hos de maktlösa, säger han och menar att det rent konkret handlar om en skillnad mellan en medarbetare och en anställd.

 

Frivillighet, maktfördelning och visioner

- Medarbetare, det är det cheferna kallar sina anställda. Men hur känner man sig som en medarbetare och inte bara som en anställd?

Svaret på den frågan handlar både om frivillighet, maktfördelning och visioner.

- Alla vill inte vara medarbetare, för dem duger det gott att vara anställd. Man kan aldrig tvinga någon att vara delaktig. Men det handlar också om att man måste ha en vision inom projektet, som man sedan bryter ner i etappmål. Att ha klart för sig vad det är man vill uppnå och hur man kan göra den här anställde till en medarbetare.

När Alec Carlberg startade Basta gjorde han en analys av arbetsstyrkan och kom fram till att detta var en grupp som levt i en subkultur utanför det gängse samhället under många år.

- Deras problem att komma in i samhället handlade inte om att de inte hade några tänder, att de luktade illa eller att de suttit på kåken. Det handlade om självkänslan. Ett arbete, ett tandläkarbesök, mediciner och bostad är rätt lätt att fixa, men självkänslan är något helt annat.

- Dessa människor avskyr det normala samhället, samtidigt som de vill vara en del av det. Men för att kunna leva i ett normalt samhälle måste man ta tag i självkänslan. Det, precis som känslan av maktlöshet, tror jag är allmänmänskligt och finns på alla arbetsplatser, även om de jag jobbar med är extremfall.

 

Ansvar, makt och självkänsla

Och enligt honom är det där man ska titta när man vill förändra organisationen- på medarbetarnas självkänsla.

- Det allra viktigaste är att medarbetarna känner att deras arbete är på allvar. Att det har betydelse och att de själva blir tagna på allvar.

Ansvar, makt och självkänsla. De aspekterna går hand i hand och alla tre krävs för att skapa delaktighet i en verksamhet eller ett projekt.

- Att medarbetare får eller ska ta ansvar, brukar det ju heta. En arbetsgivare kan ge formellt ansvar, men det är inte säkert att alla tar det. Och det är något annat än att vara ansvarig menar Alec Carlberg och fortsätter:

- Makt utan ansvar är förtryck. När någon med makt som inte tar ansvar utan lägger över det på någon annan. Det är fegt och skapar en osäker miljö. På samma sätt måste en individ som tar ansvar också få formell makt. Annars leder även det till icke-delaktighet.

- Om jag tar ansvar och har formell makt, innebär det att jag måste stå för de beslut som jag har fattat och ta konsekvenserna av dem. När en person har både makt och ansvar, skapas delaktighet.

Men frågan om makt är känslig.

- Vi är otroligt dåliga på att prata om makt i Sverige. Har man makt måste man erkänna det, annars tar man inte ansvar för den makt man har.

 

Här hittar du mer från nätverksträffen i september, och här hittar du mer från nätverksträffen i maj.

Text och bild: Johanna Senneby