Foto: Johanna Senneby

Mikroföretag kompetensutvecklar mest

Under denna programperiod har totalt 227 100 personer deltagit i ESF-projekt inom programområde 1. Arbetsplatser med upp till tio anställda, mikroföretag, var vanligast förekommande med 19 662 av de nästan 53 000 arbetsplatser som har haft deltagare i projekten.

Detta framkommer i Redovisning av fysiska och finansiella indikatorer i Socialfondsprogrammet, som redogör för deltagaruppgifter rapporterade till Statistiska centralbyrån till och med den sista september 2012. Statistiken visar också att 53 procent av arbetsplatserna finns inom den privata sektorn och de vanligaste branscherna är Företagstjänster, Utbildning samt Vård och omsorg. Totalt har 1 920 miljoner kronor utbetalats, varav hälften är nationell medfinansiering.

Redovisningen finns tillgänglig på ESF-rådets hemsida under rubriken Socialfonden når målen. Du kan även ladda ner den i sin helhet här.