– Våra undersökningar visar att många medarbetare tror att det inte spelar någon roll om de stannar hemma eller inte. När medarbetarnas kompetens ökar känner de att de bidrar med något, att de är en kugge i hjulet, säger Regina Linnros. Foto: Privat

Minskad sjukfrånvaro med arbetsplatslärande?

- Vi måste utvecklas, både för att höja äldreomsorgens status och för att hänga med. Generationerna utvecklas och tar med sig nya krav. För att kunna möta behoven behöver vi vara en lärandeorganisation, säger projektet Hela arbetslivets (HEL) koordinator Regina Linnros.

Förvaltningen Omsorg och hälsa i Alvesta kommun har tidigare genomfört flera satsningar på förbättrade arbetsförhållanden. Trots detta sköt sjukfrånvaron i höjden. I projektet HELs mobiliseringsfas låg sjukfrånvaron i snitt på 22 dagar per person och år- högt både i jämförelse med de andra förvaltningarna inom kommunen och med motsvarande förvaltningar i regionen.

- Vi tror att hälsa, kompetensutveckling och ledarskap hör ihop. Våra undersökningar visar att många medarbetare tror att det inte spelar någon roll om de stannar hemma eller inte. När medarbetarnas kompetens ökar känner de att de bidrar med något, att de är en kugge i hjulet, säger hon.

HEL var ett av tio ESF-projekt, med inriktning på äldreomsorg och arbetsplatslärande, som A&O intervjuade under hösten 2011. Den 10 maj håller temagruppen en workshop för projekten och andra som är engagerade i att utveckla och leda arbetsplatslärande inom svensk äldreomsorg.

Validering på schemat

Utbildningarna inom HEL pågår under ett och ett halvt år. I november ska alla anställda inom förvaltningen ha gått kurser anpassade efter sin yrkesroll. I starten av projektet blev de nästan 700 medarbetarna inom förvaltningen tillfrågade om vad de tyckte att HEL skulle satsa sina 6,4 miljoner kronor på.

- Många av våra omsorgstagare lider av någon typ av psykisk funktionsnedsättning och det visade sig att medarbetarna kände sig osäkra på hur de skulle bemöta dem på rätt sätt, säger Regina Linnros.

Inom en av psykiatriutbildningens fyra delar kan vårdbiträdena validera sina kompetenser.

- Många medarbetare som saknar formell utbildning har kunskaper som de inte fått genom att läsa en bok, utan genom sitt arbete. Vi tror att det betyder mycket för dem att förstå att de har tillägnat sig en otrolig kunskap genom sin yrkeserfarenhet. Kunskap som nu kan ge dem ett gymnasiebetyg, säger hon.

Jobbar för brett arbetsplatslärande

I HEL sker nästan all utbildning på någon utav de 15 arbetsplatserna som deltar i projektet. Regina Linnros menar att det är viktigt för de anställda att se hur andra verksamheter arbetar och att utbildningen är kopplad till det dagliga arbetet. Utbildningstillfällena är utspridda under hela projektperioden.

- Alla kan ju inte gå på utbildning samtidigt, men spridningen är också viktig för att hålla de nya kunskaperna vid liv och. Vi arbetar för ett brett arbetsplatslärande, men i slutändan handlar det ofta om ledarskapet och hur mycket utrymme medarbetarna får för att använda sina nya kompetenser, säger Regina Linnros och tillägger att sambandet mellan arbetsplatslärande och ökad hälsa på arbetet kan vara svårt att se.

- Vi har inte sett någon skillnad i korttidsfrånvaron hittills, men flera chefer säger att de upplever att "diffusa" frånvaron, där man misstänker att frånvaron inte beror på sjukdom utan på något annat, har minskat. I projektet tror vi att det finns ett starkt samband mellan våra hälso- och kompetenssatsningar och korttidssjukfrånvaron, men det är för tidigt att säga.

Zumba och müslieffekt

Utöver kompetensutveckling erbjuds de anställda bland annat hälsoanalys, friskvårdsprogram, prova-på-pass i storgrupp, till exempel zumba, och hälsoföreläsningar. Projektets hälsodel bygger på frivillighet, men chefen har ansvar att peppa sina medarbetare.

- I en av verksamheterna pratar de om müsli-effekten, där medarbetarna sprider ett müslirecept till sina kollegor - ett recept som de har fått från sin träningsleverantör.

- Innan projektet pratade ingen om hälsa och träning, nu har de frukt till fikat i stället för bullar och varje dag hör man personer som klagar över sin träningsvärk eller diskuterar vilket träningspass man ska gå på till kvällen.

En annan viktig hörnpelare i projektet är det salutogena förhållningssättet.

- Det betyder att vi lägger fokus på det som är friskt och bra. Även om en brukare har en funktionsnedsättning eller är sjuk, har personen många styrkor ändå. Omsorgstagaren är alltid i fokus, vi är redskapen för att de ska få en bra dag, säger hon.

I skrivande stund har förvaltningen Omsorg och hälsa i Alvesta kommun ett möte med förvaltningens hälsoinspiratörer (medarbetare på olika enheter med hälsouppdrag) om projektsatsningen, där alla verksamheter deltar. De ska utbyta idéer, tankar och försöka se vad de kan göra med projektets resultat i framtiden.

Läs mer om A&Os workshop Framgångsrikt lärande inom äldreomsorgen Våra undersökningar visar att många medarbetare tror att det inte spelar någon roll om de stannar hemma eller inte. När medarbetarnas kompetens ökar känner de att de bidrar med något, att de är en kugge i hjulet, säger hon.