Kom på rapportsläpp!

Varmt välkommen att lyssna på en presentation av den nya studien Jämställda tjänster? framtagen i samarbete mellan Tema Likabehandling och A&O.

Rapporten ökar förståelsen för hur jämställdhetsinsatser kan anpassas till de specifika förutsättningarna i privat respektive offentlig sektor för att ge långsiktiga effekter. Forskarna bakom studien presenterar sina respektive fallstudier, som utgår från två utvalda Socialfondsprojekt. Det ena har bedrivits vid ett köpcentrum och den andra vid en kommunal utbildningsförvaltning i Sverige.

Seminariet för lanseringen vänder sig till dig som har till uppgift att initiera och organisera jämställdhetsinsatser i privat eller offentlig regi. Alla deltagare får ett tryckt exemplar av studien.

Medverkande mfl:

  • Malin Lindberg och Kristina Johansson, Tema A&O, Luleå tekniska universitet

  • Anne-Charlott Callerstig, Tema Likabehandling, Linkoöpings universitet

  • Kristina Lindholm, Tema Likabehandling, Stockholms universitet

Plats: DO, Torsgatan 11, Stockholm
Tid: 27 mars 2012, kl 10-15

Temagrupperna bjuder på lunch och behöver därför besked om särskilda önskemål angående kost och eventuella allergier.

Anmälan görs senast den 23 mars 2012 till: madelene.jonsson@arbetsmiljoforum.se

OBS! Begränsat antal platser!

Frågor om seminariet besvaras av:
Malin Lindberg, Tema A&O, tel 0920-491082, malin.lindberg@ltu.se eller
Anette Sjödin, Tema Likabehandling, tel 0769-412 240, anette.sjodin@arbetsmiljoforum.se

Läs en intervju med Kristina Johansson om rapporten: Lönsamhet ett hinder för jämställdhet?