Möte: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Bland de medverkande fanns A&Os Per Andersson.