Foto: Photo-libre

A&O träffar utbildningsdepartementet

Per Anderson docent i arbetsvetenskap träffade representanter från Utredningen om grundläggande vuxenutbildning och studiestöd med anledning av sin forskning om validering.

Frågor som diskuterades vid mötet var hur vuxenutbildning kan organiseras för att komplettera validering samt hur arbetsplatslärande och annat informellt lärande kan valideras och ges formellt erkännande.

Vid samtalen representerades utredningen av Eva Andersson, Geoff Erici och Helena Wintergren. Utredningen beräknas vara färdig 2013.