Ny märkning för företag med god arbetsmiljö

För att ett företag ska få sin Balansamärkning krävs bland annat ett systematiskt arbete och
rutiner för att "främja de anställdas möjlighet att balansera arbetsliv och övrigt liv". Märkningen
får man genom att delta i en certifieringsprocess som varar i cirka ett halvår.

– Det finns ett sug efter den här typen av märkning, där företag som satsar på arbetsmiljöarbete
faktisk kan visa upp det i sin marknadsföring och vid rekrytering, säger Cecilia Nahnfeldt.
 
Balansamärkningen har utvecklats i samarbete med flera arbetsplatser, bland annat Westra
Wermlands Sparbank, SVT Värmland, Rolls Royce, Billerud Gruvöns bruk och Karlstads kommun.
 
Cecilia Nahnfeldt har nyligen publicerat rapporten "Balansamodellen" där hon beskriver metoderna
och forskningen som ligger bakom märkningen.
 
 
Läs mer på Tema likabehandling