Ny populärvetenskaplig skrift

Den regionala och nationella utvecklingen är beroende av starka individer och arbetsplatser. Arbetsmarknadens parter är rörande överens om att det finns ett behov av arbetsplatslärande och kompetensutveckling, men de är inte överens om hur detta ska gå till. I den nya populärvetenskapliga skriften Ingredienser för framgångsrikt arbetsplatslärande visar A&Os forskare på vikten av arbetsplatslärande och presenterar aspekter som är centrala för att få till stånd ett effektivt sådant.