Ny rapport om livslångt lärande

I början av februari släppte Nordiska Ministerrådet den nya skriften "Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande" som undersöker de nordiska ländernas kompetenspolitiska insatser för att främja livslångt lärande för alla.

Undersökningen fokuserar på samarbetet mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter, mellan utbildningsinstitutioner och verksamheter samt insatser för att stärka vuxnas kompetenser i de nordiska länderna.


Här kan du läsa mer samt ladda ner rapporten.