Per-Olof Thång, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Malin Ljungzell, utvecklingsledare APeL FoU. Foto Johanna Senneby.

Nya lösningar för nya problem

– I dag griper olika frågor in i varandra på ett sätt vi kanske inte upplevt tidigare och det kräver nya lösningar. Till exempel är det inte möjligt att yrkesutbilda unga och vuxna utan gränsöverskridande samverkan mellan åtminstone skola och arbetsliv, säger professor Per- Olof Thång vid Göteborgs universitet.

Den 29 mars diskuterar han och Malin Ljungzell, utvecklingsledare på APeL, frågan om hur arbetsplatslärande kan bidra till lokal och regional utveckling. Ett exempel är det avslutade socialfondsprojektet Kompetensutveckling Asko som drevs av vitvaruföretaget Asko Appliances i Vara.

– De arbetar för att skapa en organisation där enskilda medarbetare får i uppgift att vara handledare, kanske lite av en instruktörsroll. De försöker bygga in nya uppgifter och roller för medarbetarna i produktionen, säger Per-Olof Thång.

Projekt- både styrka och svaghet

Formen projekt har både styrkor och svagheter i arbetet med regional och lokal utveckling. Det är en annan fråga som kommer att tas upp under seminariet.

– Projektets styrka är att man kraftsamlar kring en eller ett antal begränsade frågor. Man kan använda projekt för att testa och pröva lösningar i skilda sammanhang, som inte är möjligt inom ramen för en ordinarie verksamhet, säger Per-Olof Thång.

Svagheten visas ofta när resultat från projekt skall övergå till vardaglig verksamhet. Men vi vet så lite om vad som ligger runt framtidshörnet att behöver denna prövande attityd, menar Per-Olof Thång.

– Om nya systemlösningar krävs, kan det vara en styrka att pröva dem i gränsöverskridande samarbetsformer innan ett nytt system införs i större skala. Projekt skulle kanske kunna beskrivas som ett laborativt förhållningssätt, som skapar kunskap om och förståelse för möjliga lösningar på identifierade frågor och problem, säger Per-Olof Thång.

Månadens Debatt i Socialfonden går av stapeln den 29 mars. I samband med seminariet släpper A&O boken Arbetsplatslärande i kristid av Anna Holmgren.


Mer information och anmälan till seminariet hittar du här.