Foto: Region Gotland

Nytänkande vägar till jämlikhet

Tjänster och arbetssätt som är sociala i sina medel eller mål- social innovation- är nyckeln till tillväxt enligt Sveriges och EUs innovationsstrategier. Flera ESF-projekt har tänkt nytt och bidragit till ett lärande och mer jämlikt arbetsliv. Men, hur kan social innovation gynna ett bättre arbetsliv, vilka resultat ger projektens metoder och vilka begränsningar finns?

Detta är de centrala frågorna under A&Os seminarium Nytänkande vägar till jämlikhet i arbetslivet- social innovation i Europeiska socialfonden, som går av stapeln onsdag den 3 juli i Almedalen i samarbete med Temagrupp Likabehandling.

Europeiska Socialfonden kommer att finnas på plats på Café H10, Hästgatan 10, Visby, från och med måndag den 1 juli klockan 12.00, till torsdag den 4 juli klockan 15.00.

Här kan du läsa mer om seminariet.