Steven Dhondt talar på A&O:s seminarium Does innovative sustainable workplaces provide better productivity, working conditions and life- long learning? i Bryssel. Foto: Privat

Open days: Steven Dhont till A&Os workshop

Med innovativa arbetsplatser syftar Steven Dhondt på arbetsplatser som förändrar sin organisation genom lärande.

- Vi vet att samhällen som investerar i så kallad "ekonomisk kompetens", exempelvis nya organisatoriska modeller och lösningar, blir mer konkurrenskraftiga. På företagsnivån vet vi att verksamheter som satsar på lärande inom organisationen når högre effektivitet, säger Steven Dhondt.

Men också arbetstagare har mycket att vinna på innovativa arbetsplatser.

- Forskningen visar att kontinuerligt lärande är viktigt för att anställda ska vara attraktiva på dagens arbetsmarknad.

Innovativa arbetsplatser av flera anledningar

Den 12 oktober talar Steven Dhondt under rubriken Does innovative sustainable workplaces provide better productivity, working conditions and life- long learning? på A&Os seminarium Structural change, new knowledge and innovative learning strategies under Open Days i Bryssel. Seminariet är ett samarbete mellan Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), LO, TCO, SACO, SALTSA, ett samverkansprogram mellan Arbetslivsinstitutet, samt A&O.

Steven Dhondt menar att det är viktigt för alla företag och offentliga verksamheter att vara innovativa arbetsplatser, men inte enbart för att höja kompetensen hos medarbetarna.

- Det är också viktigt för att synliggöra sambandet mellan de anställdas engagemang i verksamheten och verksamhetens produktivitet. De organisationer som tar reda på hur anställda kan lära av sitt arbete har visat sig mer hållbara än de med någon annan typ av organisatoriskt koncept, säger Steven Dhondt.

Krävande - men värt mödan

Att skapa en lärande organisation kräver såväl resurser och engagemang som tid. Enligt Steven Dhondt är det ändå värt mödan, inte bara för verksamhetens prestation.

- Samhällen vars företag inte investerar i ekonomisk kompetens, visar på lägre tillväxtsiffror. Ta Japan till exempel. De har varit ledande inom företagsorganisation under många år, men har valt att satsa på forskning och patent. Men, om det inte finns några tankar om innovation inom organisationen, så finns det inte heller någon fruktbar grund för de investeringar i forskning och patent som de gjort. Japans ekonomi är den som växer långsammast av de moderna ekonomierna, säger Steven Dhondt.

Att en verksamhets framgång och produktivitet handlar mindre om vad cheferna faktiskt gör och mer om hur de jobbar med anställd personal, inspirerar Steven Dhondt.

 

Text: Johanna Senneby