Paneldebatt i Almedalen

Almedalen 2012

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg. Den 3 juli håller A&O en paneldebatt om hur framtidens kompetensförsörjning kan utformas genom en ny svensk modell för anställdas lärande. Christer Bengtsson, Svenskt Näringsliv, Gunnar Anderzon, Sveriges Kommuner och Landsting, Tommy Thunberg Bertolone, IF Metall, Filis Sigala, LO, Ulrika Hektor, Unionen och Kerstin Sjösvärd, ArbetSam, debatterar ämnen som Vilken roll spelar arbetsgivare, fackförbund, myndigheter, politiker och intermediärer för strategisk kompetensutveckling av anställda? Vilken betydelse har Europeiska socialfonden för strategisk kompetensutveckling i Sverige? Hur bör Europeiska socialfondens insatser utformas i nästa programperiod för att underlätta strategisk kompetensutveckling i företag och andra organisationer? Hur skulle en ny svensk modell för arbetsplatslärande kunna se ut och vem ansvarar för att utarbeta och genomföra denna modell?

Paneldebatten arrangeras av Europeiska socialfondens temagrupp Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet. Temagruppen sammanställer, analyserar och sprider erfarenheter från ESF-projekt om hur långsiktig kompetensutveckling kan skapas i arbetslivet.

Seminariet äger rum den 3 juli mellan 13.00 och 14.00 i trädgården vid Donnerska huset och är en del av Socialfondens temagruppers gemensamma arrangemang.

Läs mer