Theresa Larsen, projektledare Gro, och Angelica Teiffel, projektledare Hållbar utveckling och konkurrenskraft

Theresa Larsen, projektledare Gro. Angelica Teiffel, projektledare, Hållbar utveckling och konkurrenskraft.

Passé vid 33?

I mars 2010 utlyste ESF-rådet medel till projekt för kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för bättre hälsa. Nio projekt beviljades medel. Nu går projekten från mobiliseringsfas till genomförandefas. I samband med det arrangerade processtöd Spel en nätverksträff i för projekten i Stockholm

Tre projekt presenterade sin verksamhet, Gro, Collaborative Learning Networks (CLN) och Hållbar utveckling och konkurrenskraft.

Bättre hälsa med nya produktionsmetoder

Hållbar utveckling och konkurrenskraft arbetar med att utveckla arbetsinnehållet bland IF Metalls medlemmar.

– Under de senaste tio åren har lean-produktion blivit mode inom industrin. Det är en produktionsmetod som går ut på att slimma organisationen så mycket som möjligt för att skapa en mer effektiv produktion, säger Angelica Teiffel, projektledare för Hållbar utveckling och konkurrenskraft.

– Lean är ett helhetskoncept som ska omfatta både människor och teknik för att fungera. Tyvärr har många företag i Sverige bara valt att implementera den tekniska sidan av lean, säger hon.

Med lean har IF Metalls medlemmar fått ett krympande arbetsinnehåll, inte sällan på ner till 60 sekunder. Det betyder att en person upprepar samma arbetsmoment var 60e sekund under hela sin arbetsdag.

– Arbetssituationen leder till fler arbetsskador, som förslitningar i nacke och axlar. Både företagen och de fackliga klubbarna har gett signaler om att man vill förbättra situationen.

Projektet syftar till att hitta produktionsmetoder med större arbetsinnehåll, genom till exempel arbetsrotation, eller att en person följer med produkten längs bandet och producerar den från början till slut.

– Det största motståndet mot projektet står de anställda för. Personer som har stått på samma plats i ett antal år, vill gärna flytta på sig och utvecklas, men de vågar inte. Självförtroendet räcker inte till. Det vill vi också förbättra, säger Angelica Teiffel.

Hon menar att både den fysiska hälsan och den psykosociala miljön kan förbättras om anställda vågar lära sig nya saker och ta för sig mer i organisationen. Det är också avgörande för att man ska klara av att vara kvar i arbetslivet ända till pensionsåldern.

– Monotona arbetsuppgifter och hög produktionshastighet gör att personer över 30 år inte klarar alla arbetsmoment inom industrin idag. 

Digitalt stöd i centrum för Gro

Projektet Gro arbetar för organisatoriskt lärande i kommuner i Göteborgstrakten, på fem funktionshinderverksamheter och en måltidsverksamhet. Sammantaget berörs 1000 anställda.

Gro utgår ifrån en digital plattform, www.groprojektet.se, där man samlar all information och utbildningar och andra verktyg, men hemsidan kommer också synliggöra den kompetens som finns i verksamheten, med bloggar och andra texter. Det innebär ett lärande i sig.

– Redan under mobiliseringsfasen har vi sett att Gro har ökat användningen av elektroniska media i den här gruppen, som annars har låg uppkoppling och datorvana. På våra enheter kan tio personer dela på en dator, och många deltagare har inte ens en e-postadress. Det kan också bidra till att öka datortätheten på de här arbetsplatserna, säger Theresa Larsen, projektledare.

Praktiknätverk förebygger kompetensförlust

Christian Behrens, projektledare, presenterade arbetet i CLN i Skellefteå.

CLN stödjer organisatoriskt lärande genom praktikgemenskap. Praktikgemenskap är grupper där medlemmar samarbetar kring metoder och förhållningssätt till kometpensutveckling och för att lösa konkreta utmaningar och problemställningar genom erfarenhetsutbyte.

– Det är en metod för att förebygga kompetensförlust. Vi menar att det finns stor kunskap hos enskilda individer som kan spridas genom erfarenhetsutbyte. Vi tänker oss också att metoden som kan användas vid nyintroduktion av personer på en arbetsplats, för att nyanställda ska förstå vad som är viktigt i en grupp. Det förebygger också kompetensförlust i samband med pensionsavgångar eller när någon slutar av annat skäl.

Nätverksträffen arrangerades av Spel i på World Trade Center i Stockholm den 25 maj.

Läs mer om:
Groprojektet
A&Os delprojekt Kompetensutveckling, arbetsorganisation och hälsa